Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Z filmowej i muzycznej półki
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  Aktualności

     
 

Negatywne stanowisko Rady Miasta wobec planów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego

 
 
Dodano: 25 lutego 2018r. przez: Admin

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, które obsługuje m.in. teren Piekar Śląskich było zmuszone wystąpić z wnioskiem o zmianę standardu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na podstawowe ze względu na braki kadrowe (brak lekarzy o specjalizacji medycyna ratunkowa). Nie mając pełnego zabezpieczenia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego dyrektor śląskiego WPR wnioskował o przekwalifikowanie 8 zespołów specjalistycznych na podstawowe. Wojewoda Śląski przychylił się do złożonego wniosku  i od 1 marca 2018r. w zespołach podstawowych będzie jedynie ratownik medyczny. Gminy mogą jedynie wyrazić swój sprzeciw, opiniując powyższą aktualizację negatywnie. W przypadku Piekar Śląskich w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców negatywną opinię w sprawie proponowanych zmian wyraziła Prezydent Miasta Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj.

Stojąc na stanowisku, że należy wzmocnić działania Prezydent Miasta jak i wyrazić negatywne stanowisko radnych w tej sprawie, przyjęcie stosownej uchwały w tej sprawie zaproponowałem również Radzie Miasta Piekary Śląskie. Na ostatniej sesji, która miała miejsce 22 lutego w Ośrodku Kultury "Andaluzja", Rada Miasta przyjęła przedłożony przez grupę podpisanych radnych, a przygotowany przeze mnie, we współpracy z innymi radnymi i Biurem Rady, projekt uchwały "w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Piekary Śląskie wobec planów przekształcenia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w zespoły podstawowe w ramach „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Śląskiego”.

Poniżej treść stanowiska Rady Miasta zawarta w załączniku uchwały z 22 lutego 2018 roku: Rada Miasta Piekary Śląskie nie akceptuje planów przekształcenia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zespoły podstawowe w ramach „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Śląskiego”. Życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie jest najważniejsze. Taka idea powinna być podstawową wykładnią działalności wszelkich instytucji, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za ratownictwo medyczne. Nie mamy wątpliwości, że takie wartości przyświecają też Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu. Dlatego też nie możemy zaakceptować wspomnianych planów przekształcenia specjalistycznych zespołów ratunkowych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zespoły podstawowe. Jakkolwiek rezygnacja z zespołów specjalistycznych i funkcjonowanie tylko zespołów podstawowych będzie zgodne z prawem to jednak stanowi poważne osłabienie całego systemu ratownictwa medycznego nie tylko dla mieszkańców Piekar Śląskich, ale i całego województwa śląskiego. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, że stan zdrowia lub bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta może wymagać reakcji właśnie zespołu specjalistycznego, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Przez teren naszego Miasta przebiega autostrada i znajduje się węzeł autostradowy, na którym już wielokrotnie dochodziło do wypadków, również tragicznych w skutkach. Piekary Śląskie, miasto na prawach powiatu i członek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, są miejscem i celem licznych pielgrzymek jak i wizyt turystycznych, co również rodzi określone potrzeby zabezpieczenia medycznego i ratowniczego. Rozumiejąc trudną sytuację kadrową WPR w Katowicach apelujemy o podjęcie niezbędnych i niezwłocznych działań zmierzających do rozwiązania tego problemu, którego konsekwencjami nie powinno się obarczać mieszkańców.