Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Z filmowej i muzycznej półki
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  Aktualności

     
 

Kolejna sesja Rady Miasta i posiedzenia komisji

 
 
Dodano: 15 kwietnia 2018r. przez: Admin

Rada Miasta Piekary Śląskie nie zwalnia tempa. Kolejna sesja Rady Miasta, już pięćdziesiąta w kadencji 2014-2018, odbędzie się w czwartek, 19 kwietnia o g.10.00 w siedzibie Ośrodka Kultury "Andaluzja" przy ul. Oświęcimskiej. W tej kadencji to właśnie w tym miejscu, zwłaszcza ze względu na remont sali w Miejskim Domu Kultury, najczęściej odbywają się posiedzenia piekarskiej rady. Tradycyjnie w trakcie sesji usłyszymy sprawozdanie Prezydent Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny oraz analogiczne sprawozdanie z działalności Rady Miasta. Pojawią się również coroczne sprawozdania z Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu; Informacja Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sprawozdanie z działania Komendy Miejskiej Policji; sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie oraz Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. Wśród rozpatrywanych uchwał pojawią się m.in. projekty dotyczące: utworzenia Szkoły Policealnej nr 2 i włączenia jej do Akademickiego Zespołu Szkół; podziału miasta na stałe obwody głosowania; udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze miasta.

Informacje o sesjach Rady Miasta Piekary Śląskie można znaleźć na:

http://www.bip.piekary.pl/?c=821

W dniach poprzedzających sesje obradować będą ponadto komisje stałe Rady Miasta:


Poniedziałek, 16 kwietnia o g. 15.00 w sali 201 Urzędu Miasta - Komisja Budżetowo-Gospodarcza


Środa, 18 kwietnia na g. 8.30 w siedzibie Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej zwołałem, jako przewodniczący komisji, posiedzenie komisji Edukacji, Kultury i Sportu, gdzie głównym tematem będzie omówienie sprawozdań finansowych piekarskich instytucji kultury (MBP, MDK, OK Andaluzja, DDK),


Środa, 18 kwietnia o g. 12.00 w sali 2012 Urzędu Miasta - Komisja Społeczna- Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,

Środa, 18 kwietnia o g. 15.00 w sali 2012 Urzędu Miasta - Komisja Przedsiębiorczości i Innowacyjności Rynku Pracy

Informacje o posiedzeniach komisji możecie Państwo znaleźć na stronie:

http://www.bip.piekary.pl/?c=822

Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział zarówno w posiedzeniach komisji Rady Miasta jak i sesjach Rady, które są jawne i otwarte dla mieszkańców.

W sprawach związanych z działalnością Rady Miasta i spraw dotyczących miasta możecie się Państwo kontaktować z radnymi Obywatelskiego Klubu Radnych.