DZIAŁALNOŚĆ

img

Rada Miasta
Piekary Śląskie

Funkcję radnego pełnię od roku 2010. W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę, 21 października 2018 roku ubiegałem się po raz czwarty o wybór do Rady Miasta Piekary Śląskie z okręgu 3 (Brzozowice-Kamień, Osiedle Powstańców Śląskich, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka) z listy wyborczej nr 20 Komitetu Wyborczego Wyborców Sławy Umińskiej-Duraj.

img

GKS Andaluzja Brzozowice-Kamień

W GKS Andaluzja, klubie o 96-letniej historii, byłem zawodnikiem sekcji podnoszenia ciężarów. Od 1992 do 2001 roku byłem aktywnym zawodnikiem, a następnie pełniłem funkcję członka zarządu w latach 2006-2011. Nadal angażuję się w klub jako działacz sportowy i członek, będąc od 2014 roku członkiem Komisji Rewizyjnej. Klub, założony w 1922 roku, obecnie posiada sekcje piłki nożnej i podnoszenia ciężarów. Współautor książki o historii klubu, opisując sekcję podnoszenia ciężarów w latach 2002-2007, oraz autor artykułów prezentujących tę tematykę. Klub organizuje różne wydarzenia sportowe, w tym mecze piłki nożnej i zawody podnoszenia ciężarów, takie jak Mistrzostwa Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w 2012 roku i finał Podnoszenia Ciężarów w ramach XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Śląsk 2018.

img

Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów

Jako aktywny zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów GKS Andaluzja w latach 1992-2001 a następnie od 2003 roku sędzia sportowy w tej dyscyplinie i działacz sportowy w roku 2008 zostałem wybrany (ponownie w 2012) do Zarządu Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Obecnie pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Jak prawie każdy związek sportowy również i Ś.Z.P.C. boryka się z licznymi problemami finansowymi, dlatego też i w tym miejscu zachęcam wszystkich, a zwłaszcza przedsiębiorców o wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na organizacje startów młodzieży klubów woj. śląskiego w zawodach podnoszenia ciężarów. Zainteresowanych pomocą w tym zakresie proszę o kontakt. Liczy się każda złotówka.

img

Projekt UMWETU

Projekt UMWETU to inicjatywa skupiająca różnorodne akcje społeczne, niebędąca formalną organizacją. Nazwa projektu pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli: Umińska, Wesołowski, Turzański. W ciągu kilku ostatnich lat kilkadziesiąt osób zaangażowało się w różne akcje społeczne pod szyldem UMWETU. Osobiście wspierałem inicjatywy takie jak: budowa boiska do siatkówki plażowej przy Miejskim Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, dokumentowanie konkursu Miss Piekar Śląskich, oraz udział w odnowieniu siedziby Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich. Dodatkowo, zainicjowałem akcje "Wywieś flagę w oknie" i "Brzozowice-Kamień na fotografii i w filmie". Wspólnie z innymi zaproszonymi artystami zaprezentowaliśmy efekty projektu "Brzozowice-Kamień" na wystawie w 2010 roku. Od 2014 roku jestem autorem i współorganizatorem Testu Wiedzy Obywatelskiej „Piekarski Gimnazjalista Omnibus”. Projekt UMWETU obejmuje również dziesięciobój sprawnościowy dla dzieci, organizowany na zakończenie wakacji, oraz wystawę fotograficzną "Pielgrzymkowe kadry" przedstawiającą pielgrzymki do Matki Boskiej Piekarskiej w latach 2008-2017.

img

Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie

Stowarzyszenie, którego początki sięgają roku 1989, kiedy to w wyniku przeobrażeń politycznych powstawały w Polsce Komitety Obywatelskie. Piekarski pozostał do dziś i nieprzerwanie od blisko 30 lat uczestniczy w życiu społecznym i politycznym miasta głównie poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Miasta. Pierwszym przewodniczącym KO był obecny poseł, Minister Transportu w latach 2005-2007, Jerzy Polaczek. Przez wiele kolejnych lat przewodniczącym KO pozostawał Wiesław Umiński, który przez cały czas cieszy się poparciem pozostałych członków stowarzyszenia i zapewniał owocną jego działalność. W grudniu 2013 roku nowym przewodniczącym został Dariusz Kańtoch. W roku 2006 przystąpiłem do tego szacownego gremium a pod koniec 2009 roku członkowie KO podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali do składu Zarządu Komitetu Obywatelskiego gdzie objąłem funkcję sekretarza, którą pełniłem do połowy roku 2018, kiedy to zakończyło się moje członkostwo w Stowarzyszeniu KO.

img

Rada Społeczna Szpitala Miejskiego

W roku 2007 jako przedstawiciel wojewody śląskiego zostałem powołany do Rady Społecznej Szpitala Miejskiego. Rada Szpitala zakończyła swoją działalność wraz z zakończeniem działalności medycznej przez Szpital w formie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ostatnie posiedzenie odbyło się 18.06.2010 r. Działalność Rady Szpitala to jeden z trudniejszych „odcinków” (jak to kiedyś mawiano) bowiem w tym czasie szpitalem kierowało czterech dyrektorów, strajkowali pracownicy, NFZ ograniczał środki finansowe, a co najważniejsze szpital w wyniku decyzji Rady Miasta ze stycznia 2010 r. został zlikwidowany i powołany w ramach nowej struktury prawnej jako Piekarskie Centrum Medyczne. Zetkniecie się z tymi problemami, a zwłaszcza z uwagami mieszkańców dotyczącymi działalności szpitala to dla mnie cenne doświadczenie i wiedza o problemach służby zdrowia, którą mogę wykorzystać pełniąc funkcję radnego.

img

Fan Club
Budki Suflera

Budka Suflera to zespół, którego jestem słuchaczem i fanem od roku 1993. Muzyka tej formacji towarzyszy mi prawie każdego dnia. Przez lata wiązały się z tym również wyjazdy na koncerty, poznawanie innych fantastycznych osób, dla których ten zespół stanowi ważny element ich codzienności oraz uczestnictwo w zlotach fanów Budki Suflera. Podczas dwunastu dotychczasowych zlotów wspierałem organizacyjnie ich przebieg co zawsze było dla mnie wielka przyjemnością i wypełnieniem tej pasji a zarazem pewnej słabości jaka mam wobec tego zespołu. Warto dodać, że dwa zloty (jedenasty i dwunasty) odbyły się w Piekarach Śląskich

img

Sufler Rock
Festiwal

Impreza, którą zainicjowałem a swoją premierę miał 12 września 2015 roku. Organizowany w Ośrodku Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich. Pierwsza edycja przyciągnęła na widownie grono sympatyków twórczości Budki Suflera bowiem celem festiwalu jest wyłonienie zespołu lub wykonawcy, który najlepiej zinterpretuje piosenki Budki Suflera. Zwycięzcom pierwszej edycji został zespół Ash'n'Becher z Radzionkowa, który wykonał utwory "Czas ołowiu" i "Nie wierz nigdy kobiecie" i autorski "Cug". Całość imprezy zakończył występ gwiazdy festiwalu zespołu WIEKO w skład którego wchodzą tak uznani na polskim rynku muzycy jak: Robert Chojnacki (eks De Mono), Mieczysław Jurecki (eks Budka Suflera), Jacek Królik (eks Brathanki), Grzegorz Kupczyk (eks Turbo), Ryszard Sygitowicz (eks. Perfect) i Tomasz Zeliszewski (eks. Budka Suflera). 8 października 2016 roku odbyła się druga edycja festiwalu. Główną nagrodę finansową, otrzymał zespół Budka Band. Kapela została również zaproszona przez Mieczysława Jureckiego na Festiwal Solo Życia w Lublinie. Wyróżnienie i specjalną nagrodę Radia Piekary oraz zaproszenie na sesję nagraniową od studia MaQ Records z Wojkowic otrzymał duet Strzyga. 

Biuro Poselskie

Adres

ul. Wyszyńskiego 29A/17
41-940 Piekary Śląskie

NIP 498-011-56-06
Regon 526964759

Kontakt

451 108 740
biuroposelskie.sciebiorowski@gmail.com

© Copyright 2024 Łukasz Ściebiorowski Poseł na Sejm RP

Archiwalna strona