ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI - piekarzanin, rocznik 1980, baczny obserwator życia miasta, jego uliczek, zakamarków, które poznaje w codziennej pracy badacza opinii oraz w działalności społecznej i samorządowej. Z wykształcenia magister politologii – polityki społecznej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych. Poza codziennymi obowiązkami poświęca się od wielu lat pracy społecznej na rzecz GKS "Andaluzja" Brzozowice-Kamień, kiedyś jako zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów, a także członek zarządu klubu, działacz sportowy. Obecnie członek Komisji Rewizyjnej. Uczestniczy też w pracach Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów pełniąc wcześniej funkcje członka zarządu a obecnie Komisji Rewizyjnej i sędziego sportowego klasy I państwowej. Współautor wydawnictw książkowych z zakresu historii piekarskiego sportu oraz autor cyklu artykułów o historii podnoszenia ciężarów w Piekarach Śląskich, oraz artykułów na temat różnych wydarzeń z życia miasta. Współrealizował liczne projekty badawcze m.in.: analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy; badanie wspierania aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji w woj. śląskim; ocena potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu, kosztów i rynku edukacji w Polsce.

W latach 2006 - 2018 przynależał do Stowarzyszenia Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie, również jako sekretarz zarządu oraz wcześniej przez kilka lat do Stowarzyszenia Śląsk XXI jako członek Komisji Rewizyjnej. Uczestnik akcji społecznych organizowanych w ramach projektu UMWETU (pomysłodawca m.in. akcji „Wywieś flagę w oknie”, Testu Wiedzy Obywatelskiej - "Piekarski Gimnazjalista Omnibus").

W roku 2006 uczestnik wyborów do Rady Miasta w których zdobył szerokie poparcie mieszkańców. Mimo, że wówczas mandatu nie uzyskał, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta. Reprezentował, jako przedstawiciel wojewody, mieszkańców w Radzie Społecznej Szpitala Miejskiego w latach 2007-2010. Mandat radnego uzyskał już w kolejnych wyborach do Rady Miasta w listopadzie 2010 r. Poparcie dla kandydatury udzielił mu wówczas m.in. Krzysztof Cugowski, lider popularnej grupy Budka Suflera a także w latach 2005-2007 Senator RP. Od grudnia 2012 do dziś członek Rady Programowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich.

Mandat radnego objął ponownie po wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku w których uzyskał 683 głosy, co było trzecim wynikiem spośród wszystkich kandydatów. Zaufaniem obdarzyli go również koleżanki i koledzy radni powierzając funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Radnych, a także przewodniczącego stałej komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta oraz koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta.

Po codziennych zajęciach, oddaje się pasji fotografowania. Zawsze stara się jednak znaleźć chwilkę na słuchanie muzyki... zwłaszcza Budki Suflera i muzyki filmowej w której wysoko ceni sobie kompozytora Andrzeja Korzyńskiego. Z wielkim uznaniem odnosi się również do twórczości Stanisława Barei, którego filmy i seriale komediowe zawsze przykuwają uwagę tak jak i pozostała klasyka polskiej kinematografii.

W roku 2010 postawił sobie za cel ukazać na wystawie Brzozowice-Kamień na fotografii i w filmie dawniej i dziś. Udało się to w listopadzie 2010 roku. W roku 2014 współautor zdjęć do serii widokówek "Tu... w Piekarach wczoraj i dziś" przygotowanych wspólnie ze Krzysztofem Turzańskim i Sławą Umińską-Duraj. We wrześniu 2015 roku współorganizował I Sufler Rock Festiwal piosenek Budki Suflera, którego był pomysłodawcą oraz w październiku 2016 roku drugą edycję Festiwalu. W maju 2018 wspólnie z Zespołem Prasowym Urzędu Miasta współtworzył wystawę autorskich zdjęć pt. "Pielgrzymkowe kadry" - prezentującą Stanową Pielgrzymkę Mężczyzn do Matki Boskiej Piekarskiej w latach 2008-2017, która prezentowana była na Placu Śląskich Noblistów w Piekarach Śląskich. Pomysłodawca utworzenia Piekarskiej Bazy Artystów, która powstała w roku 2018 i ma na celu wsparcie promowania twórczości piekarskich artystów jak i umożliwić kontakt z nimi.

W listopadzie 2018 wspólnie z Zespołem Prasowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie przygotował kolejną wystawę "Dawne Piekary Śląskie w kadrach Gwarka", która ukazywała archiwalne zdjęcia reporterów tygodnika "Gwarek". Wystawa prezentowana była na Placu Śląskich Noblistów w Piekarach Śląskich.

W wyborach samorządowych 21 października 2018 r. po raz trzeci uzyskał mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie. Z początkiem kadencji 2018-2023 objął ponownie funkcje Przewodniczącego największego w radzie Obywatelskiego Klubu Radnych oraz Przewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.