Ostatnia sesja Rady Miasta w kadencji 2014-2018


18 październik 2018


Ostatnia sesja Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2014-2018 odbyła się we wtorek, 16 października w Ośrodku Kultury "Andaluzja", który gościł radnych najczęściej w tej kadencji.

W obradach uczestniczyłem wspólnie z radnymi Obywatelskiego Klubu Radnych: Natalią Ciupińską-Szoska, Maciejem Czempielem, Grzegorzem Gowarzewskim, Stanisławem Plajznerem, Heleną Warczok, Andrzejem Wymysło i prezydent miasta Sławą Umińską-Duraj wraz z zastępcą Krzysztofem Turzańskim.

Bardzo miłym akcentem na początku obrad było wręczenie stypendiów Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów mieszkańców Piekar Śląskich. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: naukowe, sportowe, artystyczne na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej, której byłem członkiem. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym. Zdolnej młodzieży z pewnością nie brakuje w naszym mieście.

Po informacji Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny i działalności Rady Miasta jako radni zapoznaliśmy się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2017/2018 (materiał szczegółowo był omawiany dzień wcześniej przez naczelnika Wydziału Edukacji podczas obrad komisji Edukacji, Kultury i Sportu). Następnie przyjęliśmy sześć projektów uchwał i protokół z poprzedniej sesji. Na zakończenie obrad jak zawsze było miejsce na wnioski i wolne głosy radnych.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta nie mogło zabraknąć podziękowań. W imieniu Obywatelskiego Klubu Radnych - jego przewodniczący podziękowałem za współpracę i wszelkie zaangażowanie na rzecz miasta podczas całej kadencji: prezydent miasta Sławie Umińskiej-Duraj i zastępcy Krzysztofowi Turzańskiemu; naczelnikom i urzędnikom Urzędu Miasta; dyrektorom i pracownikom instytucji miejskich, radnym z pozostałych klubów radnych i radnym niezrzeszonym, zwłaszcza tym, którzy w najbliższych wyborach nie kandydują; mieszkańcom, którzy szczególnie wykazywali zainteresowanie pracom rady miasta i działalnością samorządu.

Obywatelski Klub Radnych szczególnie podziękował za blisko 25 lat działalności samorządowej radnemu Grzegorzowi Gowarzewskiemu (OKR), który w najbliższych wyborach nie kandyduje. Wszyscy wielokrotnie korzystaliśmy z wiedzy, doświadczenia i autorytetu radnego Grzegorza Gowarzewskiego. Mamy nadzieję, że nawet poza radą miasta pozostanie blisko spraw samorządowych.

Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła również Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj wraz zastępcą Krzysztofem Turzańskim.

Z pewnością ostatnie cztery lata był czasem bardzo intensywnym i dla prezydent i radnych jak i wszystkich urzędników i pracowników miejskich. Jesteśmy przekonani, że dobry kierunek jaki obraliśmy dla Piekar Śląskich przyczynia się do rozwoju miasta.