Rozpoczęcie kadencji Rady Miasta Piekary Śląskie


18 listopad 2018


Dzięki zaufaniu mieszkańców Piekar Śląskich jakim mnie obdarzyli i kandydatów z ramienia KWW Sławy Umińskiej-Duraj podczas wyborów samorządowych 21 października b.r. po raz trzeci będę miał wielki zaszczyt objąć funkcję radnego Rady Miasta Piekary Śląskie.

Inauguracyjna sesja Rady Miasta w kadencji 2018-2023 odbędzie się w czwartek, 22 listopada 2018 r o g. 10.00 w Ośrodku Kultury "Andaluzja".

Porządek posiedzenia będzie obejmował ślubowanie Radnych, Ślubowanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Ponadto wybierzemy Przewodniczącego Rady Miasta i prawdopodobnie, jeśli będzie taka wola Rady, Zastępców Przewodniczącego. Sesje Rady Miasta są jawne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Kolejna sesja Rady będzie już miała charakter roboczy, z powołaniem i określeniem zakresu działalności komisji stałych Rady Miasta.

Jaka będzie ta zbliżająca się kadencja? Z pewnością pełna wyzwań, nowych zadań, inwestycji ale i kontynuacji tego co już rozpoczęliśmy jak np. remont parku w Kamieniu, budowy ścieżek rowerowych, rozwiązywania problemów byłych mieszkań zakładowych.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie zabraknie wsparcia wszystkich radnych dla dobrych rozwiązań ale i tych trudnych decyzji, których nigdy nie brakuje w trakcie kadencji.

Naszym celem pozostaje oczywiście zapewnienie właściwego rozwoju miasta i realizacja założonych celów, jakie określiliśmy w programie wyborczym.

Zachęcam wszystkich do śledzenia działań Rady Miasta i radnych Obywatelskiego Klubu Radnych. Wszyscy nasi radni udostępniają numery kontaktowe i adresy mailowe.