Podwójny nabór w roku szkolnym 2019/2020 - informacje


5 luty 2019


W tym roku w wyniku ostatniej rządowej reformy oświaty czeka nas tzw. "podwójny nabór" do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych będą ubiegać się zarówno uczniowie kończący trzecią klasę likwidowanych gimnazjów oraz ponownie po kilkunastu latach uczniowie klas ósmych szkół podstawowych.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Co ważne oba nabory będą przeprowadzane niezależnie poprzez system elektronicznej rekrutacji Vulcan.

Uczniowie po gimnazjum będą realizować starą podstawę programową, a uczniowie po szkole podstawowej nową. Skumulowana liczba uczniów, różne programy nauczania, kwestie lokalowe, kadra nauczycielska, odpowiednie kierunki kształcenia, oczekiwania samych uczniów i ich rodziców. Z tym wszystkim próbują sobie poradzić samorządy, bo wbrew zapewnieniom i uspokajającym tonom Ministerstwa Edukacji, obaw i to często niebezpodstawnych nie brakuje. Również w Piekarach Śląskich, tak jak to ma miejsce od początku wdrażania reformy oświaty, ostrożnie i rozważnie podchodzimy do tematu. Najważniejsze pozostaje zapewnienie dobrych warunków i możliwości kształcenia na najlepszym poziomie dla uczniów. Nie brakuje spotkań i narad temu poświęconych. Dyskutują nauczyciele, dyrektorzy i władze miasta. Jedno z ostatnich posiedzeń komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 29 stycznia również było poświęcone przygotowaniom do tzw. podwójnego naboru na rok szkolny 2019/2020.

Z informacji przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Edukacji UM Piekary Śląskie wynika, że szkołę podstawową kończyć będzie w tym roku blisko 386 uczniów, natomiast gimnazjum 394 uczniów. Właśnie dla nich swoją bogatą ofertę przygotowują piekarskie szkoły średnie i branżowe.

Co ważne zarówno w Akademickim Zespole Szkół - liceum ogólnokształcącym jak i Zespole Szkół nr 1 - liceum ogólnokształcącym i technikum oraz Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych - technikum i szkole branżowej nie powinno zabraknąć miejsc zarówno dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum tych uczących się obecnie w Piekarach Śląskich jak i uczniów spoza miasta. Żadna ze szkół nie przewiduje również dwuzmianowości. Szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia można odnaleźć na stronach internetowych.

Warte podkreślenia jest, że w najbliższych latach nie przewidujemy w Piekarach Śląskich zmian (poza wygaszeniem co zrozumiałe gimnazjów) w sieci placówek oświatowych. Daje to uczniom komfortową sytuację, że szkołę którą zaczną będą mogli za kilka lat ukończyć bez przenoszenia czy łączenia. Optymalizacji sieci placówek oświatowych dokonaliśmy już w ostatnich latach. Oczywiście nadal będziemy poszerzać ofertę edukacyjną dla młodzieży czy dorosłych. Niestety śledząc doniesienia w innych miast tej pewności już mieć nie możemy.

Dyskusję na temat sieci placówek oświatowych w mieście i tzw. podwójnego rocznika w naborze do szkół odbyła ponadto, na swoich obradach 4 lutego, Młodzieżowa Rada Miasta. Nie brakowało ze strony młodzieży pytań do naczelnika wydziału edukacji jak i radnych obecnych na spotkaniu. Młodzieżowi radni, reprezentujący swoje macierzyste szkoły, zwłaszcza Ci kończący w tym roku edukacje w gimnazjach czy szkołach podstawowych dostali zapewnienie, że uczniowie i ich rodzice nie zostaną sami z przejściem procedury naboru do nowych szkół. Mogą przy tym liczyć na wsparcie nauczycieli czy dyrekcji szkół oraz organu prowadzącego czyli miasta.

Jak wspominałem wcześniej z ofertą piekarskich szkół na rok szkolny 2019/2020 można się już zapoznać na stronach internetowych. Organizowane są również dni otwarte.

A co oferują piekarskie szkoły?

Akademicki Zespół Szkół w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna zachęca hasłem: „Otwórz drzwi do swojej przyszłości”. W roku szkolnym 2019/2020 proponuje Kandydatom po gimnazjum trzyletnią naukę w jednej z trzech klas ogólnych oraz w Klasie Mistrzostwa Sportowego- piłka ręczna oraz kandydatom po szkole podstawowej czteroletnią naukę w jednej z trzech klas ogólnych oraz w Klasie Mistrzostwa Sportowego- piłka ręczna.

Więcej informacji na: KLIKNIJ W LINK

Zespół Szkół nr 1 w skład którego wchodzi Technikum nr 1 im. Jacka Karpińskiego oraz II Liceum Ogólnokształcące oferuje kierunki techniczne:

- technik informatyk
- technik elektryk+komputerowe systemy automatyki
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej -NOWOŚĆ!
- technik ekonomista
- technik obsługi turystycznej

oraz licealne:
- w klasie policyjnej
- w klasie celnej

Więcej informacji na: KLIKNIJ W LINK

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w skład którego wchodzi Technikum nr 2 i Szkoła Branżowa I-go stopnia oferuje kierunki techniczne:

- technik kelner
- technik żywienia i usług gastronomicznych

oraz kierunki branżowe:
- cukiernik
- fryzjer
- kucharz
- mechanik
- sprzedawca
- pozostałe zawody

Więcej informacji na: https://zstz.piekary.pl/glowna/

Oferta piekarskich szkół jest z pewnością bardzo atrakcyjna i każdy absolwent gimnazjum i podstawówki może znaleźć tu coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami zawodowymi.