Trwają prace remontowe w placówkach oświatowych


28 lipiec 2019


Okres wakacyjny to czas intensywnych prac remontowych w placówkach oświatowych. Nie inaczej jest w tym roku w Piekarach Śląskich. Przewidziano drobne prace remontowe jak i większe inwestycje prowadzone zarówno przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, jak i bezpośrednio przez placówki.

Jeszcze przed wakacjami wyremontowano schody prowadzące od boiska do budynku Zespołu Szkół nr 1 oraz schody na skarpie przed głównym wejściem. W planie jest jeszcze zamontowanie balustrady do schodów zewnętrznych.

W ostatnich miesiącach przeprowadzona była również termomodernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2, który zdecydowanie zmienił swoje oblicze.

Po wielu latach oczekiwania rozpoczął się proces generalnego remontu łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 10 Pod Topolą przy ul. Skłodowskiej-Curie 61. To inwestycja o którą wielokrotnie apelowali do mnie jako radnego rodzice przedszkolaków i personel placówki. Cieszę się, że ten temat ostatecznie udało się podjąć, zwłaszcza od strony zabezpieczenia środków finansowych o co w ostatnim czasie ponownie wnioskowałem. W planowanych robotach przewidziane jest również dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż.

Remont łazienek rozpoczął się ponadto w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 (dawniej Miejskie Gimnazjum nr 4) przy ul. Skłodowskiej-Curie 108. Tutaj oprócz wkładu finansowego z miasta ogromną pomocą wykazali się rodzice, którzy zaangażowali się w prace remontowe. Kieruję już teraz słowa podziękowania.

W sąsiadującym ze szkołą Miejskim Przedszkolu nr 15 trwają pracę remontowe wynikające z dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. Zakres to m.in. wymiana parkietów, malowanie pomieszczeń.

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kotuchy 40 wymieniono orynnowanie dachu sali gimnastycznej.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Rycerskiej 15a m.in. wymieniono posadzi w dwóch salach zajęć. W najbliższych planach budowa izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu opaskowego i modernizacja boiska trawiastego.

Budynek Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ul. Kotuchy 42 przejdzie w najbliższym czasie termomodenizację.

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 trwały prace związane z wymianą centrali wentylacyjnej.

Oczywiście to tylko przykłady prac. W większości szkół i przedszkoli wiele prac, jak malowanie klas i pomieszczeń, prowadzonych jest przy zaangażowaniu pracowników i rodziców.

Pełen obraz zrealizowanych inwestycji z pewnością będzie widoczny przed rozpoczęciem roku szkolnego.