Podczas obrad komisji EKiS omówiliśmy przygotowania placówek do nowego roku szkolnego


28 sierpień 2019


We wtorek, 27 sierpnia odbyło się dziesiąte w tej kadencji Rady Miasta posiedzenie komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Jednym z punktów obrad było spotkanie z przedstawicielami sekcji gimnastycznej UKS "Orzeł Biały" Brzeziny Śląskie". Temat treningów, naboru, warunków w wyremontowanej hali w Brzezinach Śl. przybliżył radnym Prezes Klubu Stefan Boncol. Towarzyszyli mu trenerzy Oksana i Valentyn Naumenko, którzy od tego roku zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży w klubie. Treningi gimnastyczne odbywają się codziennie, w kilku grupach wiekowych.

Drugim ważnym tematem było omówienie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Naczelnik wydziału inwestycji i Gospodarki Komunalnej UM Adam Maruszczyk przybliżył wspólnie z wiceprezydentem Pawłem Słotą oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji Michałem Sojką i Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych przebieg remontów wakacyjnych w szkołach i przedszkolach. Od malowania klas, wymiany parkietów w salach gimnastycznych, remonty łazienek po gruntowne termomodernizacje. Inwestycje są realizowane zarówno przez firmy zewnętrzne jak i pracowników szkół oraz często dzięki wsparciu rodziców i sponsorów. Naczelnik Wydziału Edukacji, przybliżył także nabór do szkół ponapodstawowych/ponadgimnazjalnych w naszym mieście: Liceum Ogólnokształcącego w AZS, Liceum i Technikum w Zespole Szkół nr 1 i szkoły branżowej oraz technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych. Zwrócono uwagę, że tegoroczny nabór można uznać jako zadowalający, jednak wciąż zbyt dużo młodzieży wybiera szkoły poza Piekarami.

Dyrektor ZEFO Teresa Korab zwróciła uwagę na możliwe problemy finansowe w edukacji ze względu na to, że nie dostaliśmy zwiększenia subwencji. Za reformą edukacji nie poszły właściwe środki finansowe z budżetu państwa. Wciąż pozostaje pytanie czy samorząd otrzyma pieniądze na zaplanowane przez rząd podwyżki dla nauczycieli.

Omawiając przygotowania szkół do nowego roku szkolnego podczas obrad komisji poruszyliśmy bardzo ważny temat, a mianowicie bezpieczeństwo, zwłaszcza na drogach dojazdowych. Kwestie te omówił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Piekarach Śląskich podkom. Piotr Świtała, którego w imieniu komisji zaprosiłem na obrady. Jako radni przekazaliśmy policji nasze uwagi i sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa przy szkołach. W pierwszych tygodniach nauki warto zwrócić uwagę przede wszystkim na najmłodszych uczniów. O bezpieczeństwie i właściwych zachowaniach pamiętać muszą także rodzice i opiekunowie. Co raz więcej dzieci dowożonych jest do szkół samochodami, co też powinno wymuszać określone właściwe zachowania. Tu apel do wszystkich kierowców. Od poniedziałku, 2 września kiedy to uczniowie wrócą do szkół zachowajmy szczególną ostrożność i uwagę na drodze w rejonach placówek.

Już teraz życzę Wszystkim uczniom na ostatnie dni wakacji dużo radości, a na rozpoczynający się wkrótce rok szkolny dużo sukcesów.

Następne planowanie komisji EKiS odbędzie się zapewne 24 września.