Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Z filmowej i muzycznej półki
Pielgrzymkowe kadry
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
 
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  Radny Rady Miasta Piekary Śląskie kadencji 2014-2018
     
 

 

Strona internetowa Obywatelskiego Klubu Radnych: http://krzysztofturzanski.pl/radni/

Radny Rady Miasta Piekary Śląskie kadencji 2014-2018 - członek i przewodniczący Obywatelskiego Klubu Radnych (KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj)

W Radzie Miasta uczestniczę w pracach:

 1. Stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji
 2. Stałej Komisji Społecznej - Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
 3. Stałej Komisji Rewizyjnej

 4. Koordynator d/s współpracy z Młodzieżową Radą Miasta

DYŻURY radnych OBYWATELSKIEGO KLUBU RADNYCH

 


 


okręg 3
Grzegorz Gowarzewski
Łukasz Ściebiorowski
 Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca*
*za wyjątkiem sierpnia i grudnia; w styczniu i w kwietniu spotkanie w drugi poniedziałek miesiąca

(godz. 17-18, 8.01, 5.02, 5.03, 9.04, 7.05, 4.06, 2.07, 3.09, 1.10, 5.11.2018 r.)

Klub Spółdzielni Mieszkaniowej


Os. Powstańców Śl. ul. Skłodowskiej 83

 

 
 

oraz po uprzednim umówieniu się telefonicznym 503-722-741 w pozostałych dzielnicach

SPRAWOZDANIE
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie za okres

12.2014 - 12.2017
Radny ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI


(Wymagany program do odczytu PDF)

SPRAWOZDANIE
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie za okres

12.2014 - 12.2016
Radny ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI


(Wymagany program do odczytu PDF)

     
 

Szanowni Państwo, mieszkańcy Piekar Śląskich

W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę, 16 listopada 2014 roku  ubiegałem się ponownie o wybór do Rady Miasta Piekary Śląskie z okręgu 3 (Brzozowice-Kamień, Osiedle Powstańców Śląskich, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka) z listy wyborczej nr 25 Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj.

Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami w trakcie kampanii wyborczej, kandydatom z list KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj za podjęty trud i merytoryczną kampanię wyborczą a także kandydatom z pozostałych list wyborczych.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za okazane zaufanie i wszelką życzliwość. Uzyskany wynik - 683 głosy -  pozwolił mi objąć ponownie funkcję Radnego Miasta Piekary Śląskie. Jest to dla mnie dużym zaszczytem ale i zobowiązaniem wobec Państwa. 


Wyrażam również wdzięczność za poparcie i wybór na funkcję Prezydenta Miasta Sławy Umińskiej-Duraj.

Zachęcam do przekazywania, tak jak w poprzedniej kadencji, uwag, sugestii a także pomysłów na funkcjonowanie naszego miasta. Twórzmy wszyscy piekarski samorząd.

Mam nadzieję, że kadencja 2014-2018 będzie czasem owocnej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Łukasz Ściebiorowski

 

Wyniki wyborów samorządowych 2014 zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej:


Wybory Prezydenta Miasta Piekary Śląskie


I Tura

Piotr Buchwald (KW Prawo i Sprawiedliwość) 3 467 głosów, 16,71 %
Stanisław Korfanty (KWW Stanisława Korfantego) 6854, 33,04 %
Sława Umińska-Duraj (KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj) 9948, 47,96 %
Marianna Zięba (KWW SLD Lewica Razem) 475, 2,29 %


 
II Tura

Sława Umińska-Duraj: 12672, 65,30 %
Stanisław Korfanty: 6734, 34,70%

Funkcję Radnego objęli:

z KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińśkiej-Duraj (Obywatelski Klub Radnych):
Natalia Ciupińska (po nie przyjęciu mandatu przez Sławę Umińską-Duraj, która objeła funkcję prezydenta miasta), Maciek Czempiel, Tomasz Flodrowski , Grzegorz Gowarzewski (po zrzeczeniu się mandatu przez Krzysztofa Turzańskiego, który objał funkcję wiceprezydenta miasta), Stanisław Plajzner, Łukasz Ściebiorowski, Helena Warczok, Andrzej Wymysło.

z KWW Stanisława Korfantego (Klub radnych Nasze Piekary):

Stanisław Korfanty, Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza, Zenon Przywara, Adrian Szastok, Marek Szewczyk, Tadeusz Wieczorek, Czesław Wymysło.

z KW PiS (Klub radnych PiS):
Piotr Buchwald, Małgorzata Gruszczyk, Dariusz Iskanin, Stanisław Krauza, Piotr Papaja, Krzysztof Seweryn, Grzegorz Zorychta,
 
     


Rzetelność i zaangażowanie to cechy jakimi kieruję się w mojej działalności społecznej, zawodowej jak i pełniąc funkcję radnego rady miasta. Kandydowałem ponownie nie dla własnych interesów ale dla realizacji oczekiwań mieszkańców i aby wspierać swoim doświadczeniem i wiedzą rozwój Piekar Śląskich. 

Tak jak dotychczas udostępniam Państwu mój telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

Najistotniejsze sprawy, które będą dla mnie priorytetem w sprawowaniu funkcji radnego:

 1. remonty dróg i chodników
 2. wparcie klubów i stowarzyszeń sportowych i kulturalnych (odpowiednie środki finansowe i zaplecze marketingowe, sponsorzy, remonty obiektów sportowych) 
 


 3. wspieranie młodzieży w akcjach społecznych takich jak np. „Niebieski Bajtel” 
  4. rozwój komunikacji miejskiej (synchronizacja rozkładów jazdy, komunikacja nocna) 
 5. rewitalizacja przestrzeni miejskiej w dzielnicach w tym usuwanie azbestu 

 6. zagospodarowanie wybranych terenów na cele sportowe i rekreacyjne (w tym poprawa estetyki parków i skwerów miejskich, budowa placów zabaw np. na terenach przedszkoli miejskich, parków) 
 


 7. probl

emy odpadów zwożonych do naszego miasta (powstrzymanie procederu nielegalnych odpadów) 

 8. bezpieczeństwo i opieka społeczna (rozwój monitoringu, patrole straży miejskiej i policji, dostęp do służby zdrowia) 

 9. promocja miasta na zewnątrz, zwiększenie roli miasta w otoczeniu pozostałych gmin aglomeracji
 10. upowszechnianie tradycji kulturowej i dziedzictwa Piekar Śląskich
 11. pozostałe bieżące sprawy mieszkańców

Wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach i w okresie międzysesyjnym do Prezydenta Miasta jak i pozostałych instytucji w kadencji 2014-2018: