Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  Aktualności

     
 

Stanowisko Obywatelskiego Klubu Radnych Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie budżetu miasta na rok 2016

 
 
Dodano: 24 grudnia 2015r. przez: Admin

Rada Miasta kadencji 2014-2018 po raz drugi podejmuje jedną z najważniejszych decyzji dla każdego samorządu a mianowicie przyjęcie uchwały w sprawie Budżetu Miasta.
Przyjmujemy dziś budżet miasta na rok 2016 Prezydent Sławy Umińskiej-Duraj. Budżet którego forma tzw. zadaniowa była zapowiadana od wielu miesięcy a nawet już w trakcie kampanii wyborczej. Można powiedzieć, że obietnica wówczas kandydatki na urząd Prezydenta Miasta jak i nas kandydatów do Rady Miasta została dotrzymana.
Pojawiła się więc nowa jakość pracy i debatowania nad projektem budżetu. Jako radni zarówno indywidualnie, na forach klubów radnych jak i podczas prac w poszczególnych komisjach spędziliśmy nad nim długie godziny, przeprowadzając często ożywione dyskusje nad zapisami w poszczególnych działach. Układ zadaniowy umożliwił nam podejść z jeszcze większą odpowiedzialnością do składanych wniosków jak i propozycji zmian w projekcie budżetu. Analiza budżetu pozwala stwierdzić, że jest to budżet oparty przede wszystkim na aktualnych możliwościach finansowych piekarskiego samorządu. Zapewnia trwałość funkcjonowania miejskich instytucji, umożliwia kontynuowanie rozpoczętych jak i wdrażanie nowych inwestycji na czele z finalizacją rozbudowy budynków Piekarskiego Centrum Medycznego poprzez zabezpieczenie na ten cel stosownych środków finansowych. Ponadto warto zauważyć, że jest to budżet umożliwiający spojrzenie na potrzeby miasta i jego mieszkańców globalnie a nie przez pryzmat jednostkowy.

Oszacowanie dochodów na poziomie 213.448.312 zł oraz wydatków na poziomie 223.480.661 zł wydaje się bardzo rozważne. Wymaga jednak dużego zaangażowania ze strony władz miasta w celu osiągnięcia założonych dochodów.

Większość działów uwzględnia wzrost przychodów ale i wydatków co umożliwi rozwój miasta. Przykładem jest zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną, turystykę i sport. Zagwarantowane zostaje wykonanie wszystkich projektów wskazanych przez mieszkańców w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na uwagę zasługuje zaplanowanie kwot 3.175.000 zł na termomodernizację kolejnych budynków użyteczności publicznej a także 1.000.000 zł na pierwszy etap rewitalizacji parku przy ul. Wyspiańskiego. Istotną kwestią pozostaje również bezpieczeństwo mieszkańców, cieszy więc uwzględnienie środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji.
Warto również podkreślić zabezpieczenie środków 1.500.000 zł na realizację inwestycji "Budowy węzła przesiadkowego - Dworzec autobusowy" oraz na remonty w placówkach oświatowych w tym m.in. modernizacji sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 300.000 zł. Oczywiście są to tylko przykłady szerokiego spektrum zaplanowanych w Budżecie Miasta zadań i inwestycji.

Uwzględniając pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich stałych komisji Rady Miasta Obywatelski Klub Radnych popiera zaproponowany przez Prezydenta Miasta Budżet Miasta na rok 2016 i deklaruje chęć współpracy w jego realizacji dla dobra miasta i jego mieszkańców.

Życzymy jednocześnie sprzyjających okoliczności, rozwagi oraz wsparcia ze strony współpracowników oraz mieszkańców aby nie tylko udało się zrealizować (zwłaszcza w kontekście zapowiadanych planów obniżenia kwoty wolnej od podatku i stawki podatku CIT i braku rekompensat dla samorządów) założone w uchwale budżetowej cele ale i w trakcie roku znacznie je przewyższyć.