Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  Aktualności

     
 

Rada Miasta wyraziła uchwałą wolę likwidacji Stref Płatnego Parkowania.

 
 
Dodano: 27 listopada 2015r. przez: Admin

Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXIV/351/12 z dnia 20.12.2012, czyli jeszcze w poprzedniej kadencji, ustalono strefy płatnego parkowania obejmujące część ulic Bytomskiej, Wigury i Prymasa Wyszyńskiego. Już wtedy z grupą radnych ówczesnego Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego mieliśmy wiele zastrzeżeń do tej uchwały i samej idei strefy płatnego parkowania w Piekarach Śląskich. Po uruchomieniu strefy z początkiem listopada 2015 od razu pojawiły się liczne zastrzeżenia również ze strony mieszkańców i przedsiębiorców co do formy i zakresu utworzonych stref, a także braku określenia zniżek dla mieszkańców zamieszkałych w ich najbliższym sąsiedztwie. Ponadto wspomniane strefy nie rozwiązały problemu parkowania w centrum miasta. Spowodowało to, że część kierowców celem uniknięcia konieczności ponoszenia kosztów związanych z parkowaniem zaczęła wybierać parkingi osiedlowe i na pozostałych ulicach, na których i tak już występuje problem z brakiem miejsc parkingowych. Celowym wydaje się więc likwidacja stref płatnego parkowania o czym mówiła również od początku roku Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj. Złożyłem więc z grupą radnych projekt tzw. uchwały intencyjnej w tej sprawie, który był rozpatrywany na sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada. Wyraziliśmy tym samym wolę zobowiązania Prezydenta Miasta do podjęcia stosownych działań zmierzających do likwidacji stref i zagospodarowania mienia niezbędnego do ich funkcjonowania. Liczne argumenty za likwidacją strefy przedstawiła podczas dyskusji nad uchwałą w komisji jak i podczas sesji radna Natalia Ciupińska i Maciej Czempiel. Zdecydowana większość radnych – 17 osób poparła tzw. uchwałę intencyjną. Następstwem tego powinno być niezwłoczne podjęcie właściwej uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie o likwidacji stref płatnego parkowania w Piekarach Śląskich.