W SEJMIE

img

Aktywność poselska

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu

SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia

SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________

Głosowania

SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________

Przynależność do komisji i podkomisji

SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________

Przynależność do zespołów parlamentarnych

SPRAWDŹ ->
__________________________________________________________________________________

Aktywność poselska

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu


Lista wypowiedzi
Pos.DzieńDataNumeri tytuł punktu porządku
10124-04-20242.Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 233 i 289).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
9110-04-20247.Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 75 i 287).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
9312-04-2024Oświadczenia.Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
8120-03-20245.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 233).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
8221-03-202410.Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce wraz ze sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 158 i 264).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
7106-03-20244.Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 84 i 147).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
7308-03-2024Oświadczenia.Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
6121-02-2024Oświadczenia.Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
5208-02-20248.Informacja bieżąca.Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
5208-02-20249.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 188 i 196).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
4125-01-20242.Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 30).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
4226-01-202411.Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 85 i 183).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
4226-01-2024Oświadczenia.Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
2116-01-20247.Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druki nr 57 i 79).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
1422-11-202313.Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 31).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
1528-11-202318.Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr 58).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
1629-11-202322.Sprawozdanie Komisji Zdrowia o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
1629-11-2023Oświadczenia.Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
1807-12-202332.Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druki nr 58 i 78).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
11012-12-2023Oświadczenia.Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
11220-12-202330.Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
11321-12-202351.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125).Poseł Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia

Interpelacje, którym nadano bieg:
Lp.TytułNumer
1.w sprawie budowy drogi S11 i połączenia z A1 oraz drogami lokalnymi w Piekarach Śląskich1052
2.w sprawie remontu zdeformowanego odcinka autostrady A1 Piekary Śląskie-Pyrzowice1294
3.w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA za rok 20231626


Zapytania, którym nadano bieg:
Lp.TytułNumer
1.w sprawie nieuwzględnienia branży scenotechniki w naborze wniosków o dofinansowanie firm z sektora HoReCa w ramach programu KPO A1.2.1359


Pytania w sprawach bieżących:
Lp.TytułNumer
1.w sprawie przygotowania administracji do procedury przedłużenia okresu pobytu na terenie Polski dla obywateli Ukrainy24
2.w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego80


Oświadczenia:
Lp.TytułData pos.
1.w sprawie obchodów górniczego święta - Barbórki i życzeń dla górników29-11-2023Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
2.w sprawie zadowolenia z zapowiedzi przeniesienia Ministerstwa Przemysłu na Śląsk i potrzeby finansowego wspierania samorządów12-12-2023Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
3.w sprawie 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy26-01-2024Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
4.w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i potrzeby uznania języka śląskiego za język regionalny21-02-2024Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
5.w sprawie podziękowań i życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet08-03-2024Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi
6.w sprawie informacji o działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Twórców i Promocji Polskiej Muzyki Rozrywkowej12-04-2024Łukasz Ściebiorowski - retransmisja wypowiedzi


Głosowania

pos.dataile głosowańile głosował/aile opuścił/audział %uspraw.
912-04-20243736197.30 % 
910-04-2024330100.00 % 
820-03-202421210100.00 % 
707-03-202414140100.00 % 
706-03-2024880100.00 % 
622-02-202416160100.00 % 
621-02-2024330100.00 % 
509-02-202420200100.00 % 
508-02-2024550100.00 % 
507-02-2024440100.00 % 
426-01-2024550100.00 % 
425-01-2024220100.00 % 
318-01-202415150100.00 % 
217-01-202416160100.00 % 
216-01-202412120100.00 % 
121-12-202311110100.00 % 
120-12-202313130100.00 % 
119-12-202315150100.00 % 
112-12-2023440100.00 % 
111-12-2023330100.00 % 
107-12-202340400100.00 % 
106-12-2023660100.00 % 
129-11-202323230100.00 % 
128-11-2023880100.00 % 
121-11-202310100100.00 % 
114-11-2023550100.00 % 
113-11-2023880100.00 % 


Przynależność do komisji i podkomisji

OdDoAktualna funkcja
Komisja Kultury i Środków Przekazu21-11-2023  
Podkomisja stała do spraw mediów i polityki audiowizualnej08-03-2024 zastępca przewodniczącego
Podkomisja stała do spraw edukacji artystycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży08-03-2024  
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych20-12-2023  
Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa06-03-2024  
Podkomisja stała do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego06-03-2024  


Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

OdDoAktualna funkcja
Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna22-02-2024 wiceprzewodniczący
Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna22-02-2024  
Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna22-02-2024  
Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna08-03-2024  
Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna07-03-2024  
Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna07-03-2024  
Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna07-03-2024  
Zespół Parlamentarny Polska-USA07-03-2024  


Przynależność do zespołów parlamentarnych

OdDoAktualna funkcja
Parlamentarny Zespół ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego22-11-2023 wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego22-11-2023  
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Twórców i Promocji Polskiej Muzyki Rozrywkowej22-11-2023 przewodniczący
Biuro Poselskie

ul. Wyszyńskiego 29A/17
41-940 Piekary Śląskie

NIP 498-011-56-06

Filia Biura Poselskiego

ul. Powstańców 1A/1
41-500 Chorzów

Kontakt

451 108 740
biuroposelskie.sciebiorowski@gmail.com

© Copyright 2024 Łukasz Ściebiorowski Poseł na Sejm RP

Archiwalna strona