Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
WYBORY SAMORZĄDWOE 2018
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2018-2023
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Dawne Piekary w kadrach Gwarka
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Z filmowej i muzycznej półki
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
 
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  Radny Rady Miasta Piekary Śląskie
     
 

 

www.krzysztofturzanski.pl
Oficjalna strona Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego

SPRAWOZDANIE
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie za okres

12.2010 – 12.2011
Radny ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI


(Wymagany program do odczytu PDF)

SPRAWOZDANIE
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie za okres

01.2012-12.2012
Radny ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI


(Wymagany program do odczytu PDF)

SPRAWOZDANIE
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie za okres

12.2010 – 12.2013
Radny ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI


(Wymagany program do odczytu PDF)

SPRAWOZDANIE
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie

2010-2014
Radny ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI


(Wymagany program do odczytu PDF)

SPRAWOZDANIE
z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie

2010-2014
Radny ŁUKASZ ŚCIEBIOROWSKI


(Wymagany program do odczytu PDF)


     
 

Szanowni Państwo, mieszkańcy Piekar Śląskich

Dziękuję za okazane zaufanie i wszelką życzliwość w trakcie wyborów do Rady Miasta.
Dziękuję również wszystkim, którzy byli z nami w trakcie kampanii wyborczej, kandydatom z list Krzysztofa Turzańskiego za podjęty trud i merytoryczną kampanię wyborczą a także kandydatom z pozostałych list wyborczych. Mam nadzieję, że najbliższe cztery lata będą czasem owocnej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Uzyskany wynik - 372 głosy -  pozwolił mi objąć funkcję Radnego Miasta Piekary Śląskie.

Zachęcam w najbliższym czasie do przekazywania uwag, sugestii a także pomysłów na funkcjonowanie naszego miasta. Pamiętajmy, że samorząd to wszyscy mieszkańcy Piekar Śląskich.

Łukasz Ściebiorowski

 

Ostateczne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą:
Wybory Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
 Korfanty Stanisław - 10 908 - 54,19%
Lisińska-Kotowicz Monika - 1 978 - 9,83%
Turzański Krzysztof - 7243 - 35,98%

 Funkcję Radnego objęli:


z KWW Krzysztofa Turzańskiego:
Krzysztof Turzański, Sława Umińska, Tomasz Wesołowski, Helena Warczok, Grzegorz Gowarzewski, Łukasz Ściebiorowski, Stanisław Plajzner, Tomasz Flodrowski, Krystian Duda

 z KWW Stanisława Korfantego:
Marek Boroń, Gabriela Cichy, Tomasz Cisek, Stanisław Korfanty (zwolnił miejsce w Radzie Miasta, po objęciu funkcji funkcji prezydenta miasta, Grzegorzowi Adamczykowi), Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza, Leszek Podzimski, Zenon Przywara (zwolnił miejsce, po objęciu funkcji wiceprezydenta miasta, Jackowi Kierokowi), Krzysztof  Seweryn, Marek Szewczyk, Tadeusz Wieczorek, Czesław Wymysło.

Z KW PiS:
Dariusz Iskanin, Monika Lisińska-Kotowicz
 
     

Radny Rady Miasta Piekary Śląskie kadencji 2010-2014, członek Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego.

W Radzie Miasta uczestniczę w pracach:

 1. stałej Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 2. stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
 3. doraźna Komisja Stypendialna - rok 2011, 2012, 2013 i 2014


Aktywnie działam na terenie naszego miasta, a decyzja o kandydowaniu do Rady Miasta była naturalną konsekwencją mojego zaangażowania, wykształcenia i zainteresowań oraz rozmów z mieszkańcami. Czuję się lokalnym patriotą, więc chciałbym zrobić coś więcej i realizować pomysły, które mogą przysłużyć się rozwojowi miasta.

Moim zdaniem radni powinni być bliżej mieszkańców, żeby umożliwić im większy wpływ na podejmowane decyzje, oraz reagować na wszelkie uwagi mieszkańców odnośnie funkcjonowania miasta. Zamierzenia te będę realizował poprzez dyżury radnych; rozpowszechnienie wśród mieszkańców numeru telefonu oraz rozmów w trakcie pozostałych spotkań.

Sprawy i zagadnienia najistotniejsze dla mnie w trakcie pełnienia funkcji radnego:

 1. rewitalizacja parku w Kamieniu i w Brzezinach Śląskich
 2. odśnieżanie dróg w okresie zimowym
 3. zagospodarowanie na cele sportowe boiska żwirowego na Osiedlu Powstańców Śl. przy pawilonie handlowym
 4. remonty dróg osiedlowych należących dziś i w przeszłości do SRK
 5. wspieranie organizacyjne klubów sportowych
 6. wspieranie młodzieży w akcjach społecznych takich jak „Niebieski Bajtel”
 7. budowa drogi, łącznika ul. Skłodowskiej z ul. Sadowskiego
 8. poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i łącznikach dróg poprzez zainstalowanie luster
 9. współpraca organizacji społecznych z radnymi oraz prezydentem miasta
 10. utworzenie nocnej linii autobusowej
 11. przygotowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych i usunięcia azbestu.

wszelkie inne sprawy, zgłaszane przez mieszkańców

Wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach i w okresie międzysesyjnym do Prezydenta Miasta jak i pozostałych instytucji w kadencji 2010-2014: