Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Z filmowej i muzycznej półki
Pielgrzymkowe kadry
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
 
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
     
 

 

Łukasz Ściebiorowski - kandydat do Rady Miasta Piekary Śląskie - okręg 3. Lista nr 20 - Lista Społeczna KWW Sławy Umińskiej-Duraj. Miejsce nr 1.

Szanowni Państwo, 21 października 2018 r. W całej Polsce wybierać będziemy nowe rady miast, gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów, prezydentów. W Piekarach Śląskich wybierać będziemy radę miasta i prezydenta miasta.

Mam zaszczyt ponownie być kandydatem w wyborach do Rady Miasta Piekary Śląskie z okręgu 3 (Brzozowice-Kamień - Kamień - Osiedle Powstańców Śląskich - Brzeziny Śląskie - Dąbrówka Wielka - Dołki) z listy społecznej nr 20 KWW Sławy Umińskiej-Duraj z miejsca pierwszego.


Przez ostatnie cztery lata jak i wcześniejszej, rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniałem obowiązki radnego, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Radnych czy też Rady Społecznej Ośrodka Kultury "Andaluzja" oraz Koordynatora d/s Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. 


Na forum Rady Miasta poruszałem istotne tematy dla mieszkańców, odpowiadałem na wszelkie sygnały mieszkańców, interweniując w różnych instytucjach miejskich, składając stosowne wnioski i interpelacje. Współpracowałem przy tym z prezydent miasta Sławą Umińską-Duraj, jej zastępcą Krzysztofem Turzańskim oraz urzędnikami i instytucjami miejskimi.

Wykorzystując zdobyte doświadczenie z działalności społecznej i zawodowej, ale i znając realia funkcjonowania samorządu, kandyduję ponownie, aby reprezentować mieszkańców na forum piekarskiego samorządu. Przyszła kadencja rady miasta będzie czasem kolejnych wyzwań i zadań dla miasta Piekary Śląskie. Dlatego tak ważne jest aby kontynuować rozpoczęte zadania i stawiać sobie kolejne cele.

Naszym kandydatem i mieszkańców miasta na urząd Prezydenta Miasta Piekary Śląskie jest Sława Umińska-Duraj. Obecna Prezydent Miasta, którą mogę Państwu z całym przekonaniem rekomendować.

Na liście kandydatów w drużynie Sławy Umińskiej-Duraj znajdziecie Państwo osoby, które z pełnym przekonaniem mogą wypełniać funkcję radnego. Wśród nich obecnych radnych, pedagogów, społeczników, sportowców, przedsiębiorców, pracowników kulturalno-oświatowych, politologów, przedstawicieli różnych branż. To świetna drużyna, zaangażowanych na rzecz samorządu osób, którą łączy jeden cel - rozwój Piekar Śląskich. Warto przyjrzeć im się bliżej, poznać, porozmawiać i mamy nadzieję - postawić na nich w nadchodzących wyborach. Są to osoby pełne energii, pomysłów i zapału do pracy. Z pewnością w przyszłej kadencji rady miasta będziemy pracować równie intensywnie i z zaangażowaniem jak przez ostatnie lata.

Zapraszam również na stronę internetową www.krzysztofturzanski.pl oraz naszych profilów na facebooku, a także materiałów drukowanych gdzie przekazujemy wszystkie istotne informacje, program wyborczy, sylwetki kandydatów. Wspólnie z mieszkańcami - RAZEM ZMIENIAMY PIEKARY ŚLĄSKIE.

Polecam zapoznanie się ze sprawozdaniem Obywatelskiego Klubu Radnych oraz Prezydent Sławy Umińskiej-Duraj i jej zastępcy Krzysztofa Turzańskiego z naszej działalności w kadencji 2014-2018. Takie materiały rozprowadzaliśmy na terenie miasta. Mieszkańcy okręgu trzeciego otrzymali również moje podsumowujące sprawozdanie z działalności w Radzie Miasta w kadencji 2014-2018.

Zachęcam do uczestnictwa w wyborach i głosowania 21 października 2018 r. Za każdy głos Państwa wsparcia serdecznie dziękujemy.

Więcej informacji na mój temat znajdziecie Państwo w dziale: O mnie

Priorytety dla okręgu na kolejne lata:

- Budowa krytego basenu


- dokończenie odnowy Parku Wyspiańskiego, który nie tylko odzyska dawny blask, ale i rozszerzy swoją ofertę rekreacyjną dla mieszkańców miasta.
- Nie mniej ważne jest sfinalizowanie wykupu mieszkań zakładowych Ganta/Arrady/Zarządcy Ano. Po czterech latach starań i powołaniu spółki Nieruchomości- Brzeziny oraz zabezpieczeniu na ten cel ponad 30 mln zł mamy szansę wkrótce uporządkować temat byłych mieszkań zakładowych.
- Czas rozpocząć rewitalizację kolejnych obiektów sportowych - Andaluzji i Orkanu

- wsparcie remontów obiektów zabytkowych w tym sakralnych


Priorytety dla miasta:

- Dokończenie remontu Szpitala Miejskiego i otwarcie oddziału dziecięcego,
- ścieżki rowerowe i stacje wypożyczania rowerów,
- Dokończenie rewitalizacji Osiedla Wieczorka i wykup zasobów mieszkaniowych Arrady a co za tym idzie poprawa warunków mieszkaniowych w dzielnicy Brzeziny Śląskie,
- Budowa basenu krytego wraz z halą sportową,

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego (m.in. na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej-Curie i Brzechwy,

 - Dalszy rozwój bazy sportowej w tym remont obiektu MOSiR "Andaluzja", kulturalnej i edukacyjnej ,


- remont i rozwój infrastruktury drogowej
- poprawiającej bezpieczeństwo,


- sprawna komunikacja miejska,


- wsparcie finansowe i merytoryczne dla działalności stowarzyszeń sportowych,


- dalszy rozwój stref rekreacyjnych i placów zabaw,
- aktywna rola Straży Miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w mieście.
- współpraca i wsparcie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawicielami piekarskiej kultury.