Witamy na oficjalnej stronie.
     
  Nawigacja

 


Aktualności
O mnie
Sufler Rock Festiwal
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2014-2018
DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2010-2014
Tu... w Piekarach wczoraj i dziś
Akcja wywieś flagę
Działalność społeczna
Brzozowice-Kamień na fotografii
i w filmie
Galeria Fotografii
Piekary w obiektywie
Historia Podnoszenia Ciężarów
w Piekarach Śląskich
W mediach
Z filmowej i muzycznej półki
Polecane strony
Polecane miejsca
Pasje-Budka Suflera
Kontakt
 
     
  O mnie
 

Witam serdecznie na mojej stronie.
Znajdziecie tu Państwo informacje o mnie a przede wszystkim o działalności społecznej, zainteresowaniach w tym m.in. polityka, fotografia, sport i... Budka Suflera. W dziale aktualności będę informował o wydarzeniach i bieżących interesujących sprawach. Zapraszam do odwiedzin poszczególnych działów.

Łukasz Ściebiorowski

 
     
     
  Akcja wywieś flagę.
     
 
Akcja Wywieś Flagę w Oknie po raz ósmy

Ósma edycja akcji odbędzie się w piątek, 28 kwietnia kiedy to z uczniami piekarskich i sąsiednich szkół oraz zainteresowanymi mieszkańcami ułożymy "żywą" flagę na terenie Kopca Wyzwolenia.

Dzień później w sobotę, 29 kwietnia pojawimy się na ulicach miasta by rozdać mieszkańcom tradycyjnie biało-czerwone chorągiewki. Szczegóły wkrótce.Wywieś flagę w oknie - to akcja społeczna zapoczątkowana w roku 2010, której głównym celem promowanie patriotycznych pozytywnych postaw wśród mieszkańców Piekar Śląskich i budowanie poczucia jedności narodowej a także zachęcanie do społecznego zaangażowania się. Realizowana jest od 2010 roku przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie, projekt UMWETU oraz od roku 2011 dodatkowo przez Klub radnych Krzysztofa Turzańskiego a następnie od 2015 Obywatelski Klub Radnych. Oczywiście do wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia zachęcamy inne zainteresowane podmioty i tak od roku 2012 akcję wspierają m.in.: NZZ Solidarność-Andaluzja; "SKOK Skarbiec" i osoby prywatne.

W ramach akcji rozdajemy mieszkańcom miasta flagi-chorągiewki Polski a także okolicznościowe wiatraczki i balony w przededniu Święta Pracy 1 Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 Maja oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Uzupełnieniem tej społecznej akcji jest układanie żywej flagi Polski przez  przedszkolaków i uczniów piekarskich przedszkoli i szkół.


Pierwsza edycja odbyła się 30.04.2010 r. kiedy to rozdaliśmy na terenie miasta blisko 1500 flag oraz balonów białych i czerwonych. Żywą flagę na szkolnym boisku ułożyli uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Szarleju. Zainteresowanie i pozytywny oddźwięk z jakim spotkaliśmy się ze strony piekarzan, przekonała nas do kontynuacji tego projektu.Druga edycja „Wywieś flagę w oknie” odbyła się w dniach 29/30.04.2011. Rozpoczęło blisko 290 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kamieniu, którzy przy koordynacji Pani dyrektor szkoły oraz grona pedagogicznego ułożyli na szkolnym dziedzińcu żywą flagę Polski. Następnego dnia przedstawiciele klubu radnych Krzysztofa Turzańskiego oraz uczestnicy Projektu UMWETU i Komitetu Obywatelskiego, tak jak rok wcześniej, ruszyli na piekarskie ulice by tam spotkanym mieszkańcom rozdawać flagi. Z racji tego, że akcja odbywała się w przededniu ogłoszenia papieża Jana Pawła II błogosławionym mieszkańcy Piekar pytali nas również o flagi papieskie ale to może już temat na kolejne lata, bo przecież 1 maja będzie się nam teraz również kojarzył z beatyfikacją Jana Pawła II.Trzecia edycja rozłożona była na trzy dni 27/28/30.04.2012.  Wszystko zaczęło się od ułożenia „żywej” flagi przez blisko 60 przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Brzezinach Śląskich. Układaniu flagi przyglądali się dziennikarze Polskiego Radia Katowice oraz gazety „Twoje Piekary”. Dzień później bo w sobotę 28 kwietnia  grupą radnych i społeczników oraz przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego wyruszyliśmy na ulicę miasta by rozdać mieszkańcom blisko 2000 flag. W poniedziałek 30 kwietnia „żywą” flagę ułożyło ponad 100 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 w Brzezinach Śląskich. Entuzjazmu przy układaniu flagi nie brakowało a wszystko odbywało się w obecności kamer Telewizji Polskiej, która z wozem transmisyjnym zawitała do Piekar Śląskich aby przeprowadzić bezpośrednią relację z akcji. Materiały z układania „żywej” flagi pojawiły się ponadto w  wydaniach „Teleexpressu”, „Panoramy” i „Aktualności TVP Katowice”. Przebieg układania żywej flagi w szkole pięknie na zdjęciac została uwieczniona przez www.fotoekspresja.pl.


Czwarta edycja przeprowadzona była w dniach 27/30.04.2013 czyli jak wcześniej w dniach poprzedzających Dzień Flagi RP.
Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego m. Piekary Śląskie, Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego przy wsparciu NZZ Solidarność-Andaluzja i SKOK Skarbiec w sobotę 27 rozdali mieszkańcom Piekar Śląskich blisko 2500 chorągiewek-flag Polski. Spotkani mieszkańcy wyrażali opinię, że bardzo dobrze, że coś się dzieje w mieście pozytywnego i na ogół bardzo chętnie przyjmowali flagi. Do rozdawania flag zaprosiliśmy w tym roku również przedstawicieli piekarskiej Młodzieżowej Rady Miasta i czwórka z nich Karolina Cichocka, Marta Chromy, Klaudia Franiel, Daniel Pliszka aktywnie i z bardzo pozytywną energią włączyli się w uczestnictwo.
Elementem akcji było również układanie „żywej” flagi przez dzieci i młodzież piekarskiej szkoły. W tym roku w godzinach przedpołudniowych we wtorek 30 kwietnia blisko 300 uczniów z MSP nr 1 w Piekarach Śląskich pod kierunkiem dyrektor Grażyny Krasówki ułożyło flagę na szkolnym dziedzińcu z białych i czerwonych kartek. Dodatkowo byli odpowiednio kolorystycznie ubrani. Każdy z nich otrzymał również chorągiewkę - flagę Polski, którą zabrał do domu. Uczniowie wzięli ponadto udział w okolicznościowej szkolnej akademii poświęconej Dniu Flagi jak i Świętu Konstytucji 3 maja.
Bardzo sympatyczne okazały się słowa podziękowania i pozdrowień z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla uczestników akcji „Wywieś flagę w oknie”, które zostały mi przesłane drogą elektroniczną.


Piątą edycję akcji rozpoczęliśmy w sobotę 26 kwietnia 2014 rozdając mieszkańcom Piekar Śląskich blisko 3000 biało-czerwonych chorągiewek. Kolejny już raz akcja została przeprowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski wraz z klubem radnych Krzysztofa Turzańskiego przy wsparciu NZZ Solidarność-Andaluzja oraz SKOK „Skarbiec”. Wspierał nas w rozdawaniu flag również Daniel Pliszka z Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. Dodatkową atrakcją były wiatraczki w barwach narodowych, które bardzo chętnie odbierali najmłodsi ale i nie tylko.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach akcji „Wywieś flagę w oknie” ułożyliśmy "żywą" flagę z uczniami kolejnej piekarskiej szkoły. Tym razem z patriotycznym zadaniem 30 kwietnia w godzinach przedpołudniowych na szkolnym dziedzińcu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 zmierzyło się blisko 400 uczniów ubranych na biało i czerwono. Dodatkowo uczniowie wykorzystali białe i czerwone kartki co nadało ułożonej fladze wyjątkowo barwnego charakteru. Na koniec każdy z uczniów otrzymał biało-czerwoną chorągiewkę, którą mógł zabrać do wywieszenia w domu.

Układanie „żywej” flagi” wpisało się w tym roku w obchodzone przez piekarskie szkoły trzydniowe Dni Flagi w których również Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 brała aktywnie udział a „żywa flaga” była jednym z ich elementów.


Szósta edycja odbyła się w dniach 25-31.04.2015. Wszystko zaczęło się od rozdawania we wszystkich dzielnicach od Kozłowej Góry po Dąbrówkę Wielką jak co roku chorągiewek-flag Polski i okolicznościowych biało-czerwonych wiatraczków oraz balonów. w sobotę 25 kwietnia a wspierali nas tego dnia radni Natalia Ciupińska, Maciej Czempiel, Grzegorz Gowarzewski, Andrzej Wymysło oraz sympatycy i członkowie Komitetu Obywatelskiego. Dodatkowo obecni byli z nami przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Karolina Cichocka i Daniel Pliszka. We wtorek 29 kwietnia swój wkład w obchody Dnia Flagi RP wniosły również przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 12 w Brzezinach Śląskich. Każdy z przedszkolaków otrzymał flagę i wiatraczek. Przedszkolaki pięknie odśpiewały hymn a także ułożyły "żywą" flagę. Dwa dni później, w czwartek 30 kwietnia, olbrzymią "żywą" flagę ułożyło pod nadzorem nauczycieli i dyrekcji na boisku Orlik blisko 400 uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 4. Przedsięwzięcie wspierały również panie z Klubu Seniora "Sielanka". Dodatkowym elementem był napis "RP" ułożony również przez uczniów. Całe wydarzenie podpatrywała ekipa telewizyjna z TVP (materiały ukazały się m.in. w "Aktualnościach" i "Teleexpressie") oraz fotografowie. Szósta edycja akcji "Wywieś flagę w oknie" mogła się odbyć dzięki wsparciu takich firm i instytucji jak: członkowie stowarzyszenia Komitet Obywatelski Miasta Piekary Śląskie, Obywatelski Klub Radnych, SKOK "Skarbiec", NZZ Solidarność-Andaluzja, IGON, Auto-Regen-Serwis, Polsat Cyfrowy Piekary Śląskie, Fotoekspresja.pl. w obchody Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja włączyły się również w różnych projektach pozostałe placówki edukacyjne.


Siódma edycja odbyła się w dniach 29-30.04.2016. W piątek, 29 kwietnia biało-czerwoną "żywą" flagę, ułożyliśmy na terenie, Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 900 uczniów piekarskich i radzionkowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli Klubów Seniora "Radość", "Sielanka". Zebrani wspólnie z Prezydent Miasta Sławą Umińską-Duraj, odśpiewali hymn Polski.

Przed wizytą na Kopcu Wyzwolenia, odwiedziłem z flagami Miejskie Przedszkole nr 15. Dzieci odśpiewały hymn i ułożyły bardzo "żywą" flagę. Brawa dla przedszkolaków za wiedzę na temat podstawowych symboli narodowych.

W sobotę, 30 kwietnia rozdaliśmy na ulicach miasta blisko dwa tysiące biało-czerwonych flag, wiatraczków i baloników. W sobotę flagi mieszkańcom na ulicach miasta rozdawali m.in.: członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Komitet Obywatelski; radni Obywatelskiego Klubu Radnych. W rozdawanie flag w sobotę zaangażowała się również młodzież szkolna a zwłaszcza członkowie Młodzieżowej Rady Miasta.

Honorowy Patronat nad Wydarzeniem objęli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.


Dziękuję wszystkim wspierającym finansowo i organizacyjnie akcje oraz mieszkańcom Piekar Śląskich za pozytywny oddźwięk   ale i merytorycznie krytyczne uwagi bowiem są one najlepszym potwierdzeniem, że takie przedsięwzięcie ma sens. Myślę, że przyczynią się one również do tego aby „Wywieś flagę w oknie” kontynuować jeszcze sprawniej w przyszłości.

-