Wywieś flagę w oknie - to akcja społeczna zapoczątkowana w roku 2010, której głównym celem promowanie patriotycznych pozytywnych postaw wśród mieszkańców Piekar Śląskich i budowanie poczucia jedności narodowej a także zachęcanie do społecznego zaangażowania się. Realizowana jest od 2010 roku przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie, projekt UMWETU oraz od roku 2011 dodatkowo przez Klub radnych Krzysztofa Turzańskiego a następnie od 2015 Obywatelski Klub Radnych. Oczywiście do wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia zachęcamy inne zainteresowane podmioty i tak od roku 2012 akcję wspierają m.in.: NZZ Solidarność-Andaluzja; "SKOK Skarbiec" i osoby prywatne.

W ramach akcji rozdajemy mieszkańcom miasta flagi-chorągiewki Polski a także okolicznościowe wiatraczki i balony w przededniu Święta Pracy 1 Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 Maja oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Uzupełnieniem tej społecznej akcji jest układanie żywej flagi Polski przez przedszkolaków i uczniów piekarskich przedszkoli i szkół.

Poszczególne edycje akcji "Wywieś flagę":

I EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Pierwsza edycja odbyła się 30.04.2010 r. kiedy to rozdaliśmy na terenie miasta blisko 1500 flag oraz balonów białych i czerwonych. Żywą flagę na szkolnym boisku ułożyli uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Szarleju. Zainteresowanie i pozytywny oddźwięk z jakim spotkaliśmy się ze strony piekarzan, przekonała nas do kontynuacji tego projektu.

II EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Druga edycja „Wywieś flagę w oknie” odbyła się w dniach 29/30.04.2011. Rozpoczęło blisko 290 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kamieniu, którzy przy koordynacji Pani dyrektor szkoły oraz grona pedagogicznego ułożyli na szkolnym dziedzińcu żywą flagę Polski. Następnego dnia przedstawiciele klubu radnych Krzysztofa Turzańskiego oraz uczestnicy Projektu UMWETU i Komitetu Obywatelskiego, tak jak rok wcześniej, ruszyli na piekarskie ulice by tam spotkanym mieszkańcom rozdawać flagi. Z racji tego, że akcja odbywała się w przededniu ogłoszenia papieża Jana Pawła II błogosławionym mieszkańcy Piekar pytali nas również o flagi papieskie ale to może już temat na kolejne lata, bo przecież 1 maja będzie się nam teraz również kojarzył z beatyfikacją Jana Pawła II.

III EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Trzecia edycja rozłożona była na trzy dni 27/28/30.04.2012. Wszystko zaczęło się od ułożenia „żywej” flagi przez blisko 60 przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Brzezinach Śląskich. Układaniu flagi przyglądali się dziennikarze Polskiego Radia Katowice oraz gazety „Twoje Piekary”. Dzień później bo w sobotę 28 kwietnia grupą radnych i społeczników oraz przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego wyruszyliśmy na ulicę miasta by rozdać mieszkańcom blisko 2000 flag. W poniedziałek 30 kwietnia „żywą” flagę ułożyło ponad 100 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 w Brzezinach Śląskich. Entuzjazmu przy układaniu flagi nie brakowało a wszystko odbywało się w obecności kamer Telewizji Polskiej, która z wozem transmisyjnym zawitała do Piekar Śląskich aby przeprowadzić bezpośrednią relację z akcji. Materiały z układania „żywej” flagi pojawiły się ponadto w wydaniach „Teleexpressu”, „Panoramy” i „Aktualności TVP Katowice”. Przebieg układania żywej flagi w szkole pięknie na zdjęciac została uwieczniona przez www.fotoekspresja.pl.

IV EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Czwarta edycja przeprowadzona była w dniach 27/30.04.2013 czyli jak wcześniej w dniach poprzedzających Dzień Flagi RP. Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego m. Piekary Śląskie, Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego przy wsparciu NZZ Solidarność-Andaluzja i SKOK Skarbiec w sobotę 27 rozdali mieszkańcom Piekar Śląskich blisko 2500 chorągiewek-flag Polski. Spotkani mieszkańcy wyrażali opinię, że bardzo dobrze, że coś się dzieje w mieście pozytywnego i na ogół bardzo chętnie przyjmowali flagi. Do rozdawania flag zaprosiliśmy w tym roku również przedstawicieli piekarskiej Młodzieżowej Rady Miasta i czwórka z nich Karolina Cichocka, Marta Chromy, Klaudia Franiel, Daniel Pliszka aktywnie i z bardzo pozytywną energią włączyli się w uczestnictwo.

Elementem akcji było również układanie „żywej” flagi przez dzieci i młodzież piekarskiej szkoły. W tym roku w godzinach przedpołudniowych we wtorek 30 kwietnia blisko 300 uczniów z MSP nr 1 w Piekarach Śląskich pod kierunkiem dyrektor Grażyny Krasówki ułożyło flagę na szkolnym dziedzińcu z białych i czerwonych kartek. Dodatkowo byli odpowiednio kolorystycznie ubrani. Każdy z nich otrzymał również chorągiewkę - flagę Polski, którą zabrał do domu. Uczniowie wzięli ponadto udział w okolicznościowej szkolnej akademii poświęconej Dniu Flagi jak i Świętu Konstytucji 3 maja. Bardzo sympatyczne okazały się słowa podziękowania i pozdrowień z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla uczestników akcji „Wywieś flagę w oknie”, które zostały mi przesłane drogą elektroniczną.

V EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Piątą edycję akcji rozpoczęliśmy w sobotę 26 kwietnia 2014 rozdając mieszkańcom Piekar Śląskich blisko 3000 biało-czerwonych chorągiewek. Kolejny już raz akcja została przeprowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski wraz z klubem radnych Krzysztofa Turzańskiego przy wsparciu NZZ Solidarność-Andaluzja oraz SKOK „Skarbiec”. Wspierał nas w rozdawaniu flag również Daniel Pliszka z Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. Dodatkową atrakcją były wiatraczki w barwach narodowych, które bardzo chętnie odbierali najmłodsi ale i nie tylko.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach akcji „Wywieś flagę w oknie” ułożyliśmy "żywą" flagę z uczniami kolejnej piekarskiej szkoły. Tym razem z patriotycznym zadaniem 30 kwietnia w godzinach przedpołudniowych na szkolnym dziedzińcu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 zmierzyło się blisko 400 uczniów ubranych na biało i czerwono. Dodatkowo uczniowie wykorzystali białe i czerwone kartki co nadało ułożonej fladze wyjątkowo barwnego charakteru. Na koniec każdy z uczniów otrzymał biało-czerwoną chorągiewkę, którą mógł zabrać do wywieszenia w domu.

Układanie „żywej” flagi” wpisało się w tym roku w obchodzone przez piekarskie szkoły trzydniowe Dni Flagi w których również Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 brała aktywnie udział a „żywa flaga” była jednym z ich elementów.

VI EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Szósta edycja odbyła się w dniach 25-31.04.2015. Wszystko zaczęło się od rozdawania we wszystkich dzielnicach od Kozłowej Góry po Dąbrówkę Wielką jak co roku chorągiewek-flag Polski i okolicznościowych biało-czerwonych wiatraczków oraz balonów. w sobotę 25 kwietnia a wspierali nas tego dnia radni Natalia Ciupińska, Maciej Czempiel, Grzegorz Gowarzewski, Andrzej Wymysło oraz sympatycy i członkowie Komitetu Obywatelskiego. Dodatkowo obecni byli z nami przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Karolina Cichocka i Daniel Pliszka. We wtorek 29 kwietnia swój wkład w obchody Dnia Flagi RP wniosły również przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 12 w Brzezinach Śląskich. Każdy z przedszkolaków otrzymał flagę i wiatraczek. Przedszkolaki pięknie odśpiewały hymn a także ułożyły "żywą" flagę. Dwa dni później, w czwartek 30 kwietnia, olbrzymią "żywą" flagę ułożyło pod nadzorem nauczycieli i dyrekcji na boisku Orlik blisko 400 uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 4. Przedsięwzięcie wspierały również panie z Klubu Seniora "Sielanka". Dodatkowym elementem był napis "RP" ułożony również przez uczniów. Całe wydarzenie podpatrywała ekipa telewizyjna z TVP (materiały ukazały się m.in. w "Aktualnościach" i "Teleexpressie") oraz fotografowie. Szósta edycja akcji "Wywieś flagę w oknie" mogła się odbyć dzięki wsparciu takich firm i instytucji jak: członkowie stowarzyszenia Komitet Obywatelski Miasta Piekary Śląskie, Obywatelski Klub Radnych, SKOK "Skarbiec", NZZ Solidarność-Andaluzja, IGON, Auto-Regen-Serwis, Polsat Cyfrowy Piekary Śląskie, Fotoekspresja.pl. w obchody Dnia Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja włączyły się również w różnych projektach pozostałe placówki edukacyjne.

VII EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Siódma edycja odbyła się w dniach 29-30.04.2016. W piątek, 29 kwietnia biało-czerwoną "żywą" flagę, ułożyliśmy na terenie, Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 900 uczniów piekarskich i radzionkowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli Klubów Seniora "Radość", "Sielanka". Zebrani wspólnie z Prezydent Miasta Sławą Umińską-Duraj, odśpiewali hymn Polski. Przed wizytą na Kopcu Wyzwolenia, odwiedziłem z flagami Miejskie Przedszkole nr 15. Dzieci odśpiewały hymn i ułożyły bardzo "żywą" flagę. Brawa dla przedszkolaków za wiedzę na temat podstawowych symboli narodowych.

W sobotę, 30 kwietnia rozdaliśmy na ulicach miasta blisko dwa tysiące biało-czerwonych flag, wiatraczków i baloników. W sobotę flagi mieszkańcom na ulicach miasta rozdawali m.in.: członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Komitet Obywatelski; radni Obywatelskiego Klubu Radnych. W rozdawanie flag w sobotę zaangażowała się również młodzież szkolna a zwłaszcza członkowie Młodzieżowej Rady Miasta.

Honorowy Patronat nad Wydarzeniem objęli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.

VIII EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Ósma edycja odbyła się w dniach 28.04-02.05.2017. W piątek, 28 kwietnia odwiedziłem przedszkolaków. Tym razem m.in. z Miejskiego Przedszkola nr 3, 11, 13, które otrzymały flagi i biało-czerwone wiatraczki. W ramach akcji ułożyliśmy ponownie z uczniami "żywą flagę". Tym razem pod dachem hali MOSiR przy ul. Ziętka. W tym patriotycznym wyzwaniu wzięło udział blisko 300 osób, w tym uczniowie i nauczyciele Miejskiego Gimnazjum nr 2, Akademickiego Zespołu Szkół, piekarskie kluby seniora: „Radość” i „Sielanka”, prezydent miasta Sława Umińska-Duraj, radni. W przededniu majowych świąt, w sobotę 29 kwietnia rozdaliśmy na ulicach miasta blisko 4000 biało-czerwonych chorągiewek oraz setki balonów i wiatraczków. W akcje włączyli się społecznicy radni miejscy i przedstawiciele młodzieżowej rady miasta, członkowie Komitetu Obywatelskiego. Na zaproszenie Komendanta Straży Granicznej wspólnie z prezydent Piekar Śląskich Sławą Umińską-Duraj i Przewodniczącym Rady Miasta Piekary Śląskie Piotrem Buchwaldem wziąłem udział 2 maja w uroczystej odprawie funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Lotniska w Katowicach-Pyrzowicach z okazji Dnia Flagi RP. Była to okazja do przybliżenia naszej piekarskiej akcji "Wywieś flagę w oknie" oraz przekazać symboliczne chorągiewki-flagi Polski. Tym samy kolejny raz z naszą akcja wyszliśmy poza Piekary Śląskie. Przekazaliśmy na ręce Komendanta chorągiewki-flagi Polski w ramach naszej akcji "Wywieś flagę w oknie". Honorowym patronatem akcję objęli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.

IX EDYCJA "WYWIEŚ FLAGĘ W OKNIE"

Dziewiąta edycja akcji odbyła się w dniach 27-28.04.2018. Pierwszą "żywą" flagę ułożyli uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 w Brzezinach Śląskich, wspierani przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola nr 12. Odśpiewano hymn odbył się też, jak w wielu piekarskich placówkach oświatowych, uroczysty apel. Dużą, międzypokoleniową "żywą" flagę ułożyli natomiast na boisku MOSiR uczniowie i nauczyciele (m.in. MSP 1, 9, 11, MG 1,2,3,4 i ZS 1, I LO - AZS, ZSS im. Marii Grzegorzewskiej), przedstawiciele piekarskich Klubów Seniora Radość, Sielanka oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej, mieszkańcy miasta. Wśród osób, które stały się częścią biało-czerwonej flagi nie zabrakło Prezydent Miasta Sławy Umińskiej-Duraj, radnych: Natalii Ciupińskiej-Szoska, Stanisława Plajznera, Łukasza Ściebiorowskiego, Adriana Szastoka, Czesława Wymysło, pracowników MOSiR. Wszystko to uwieczniła TVP 3 Katowice. Dzień później, w sobotę, 28 kwietnia przyszedł tradycyjnie czas na spotkanie z mieszkańcami na mieście i przekazanie biało-czerwonych chorągiewek, wiatraczków i balonów, które później udekorowały wiele okien, a przykładem był tu blok przy ul. Zapolskiej w Brzozowicach-Kamieniu. W dziewiątej edycji akcji rozdawania flag wzięli udział radni OKR: Natalia-Ciupińska-Szoska, Maciej Czempiel, Andrzej Wymysło, Stanisław Plajzner, społecznicy, m.in., Marcin Felderhoff, Dariusz Pilarczyk, Małgorzata Bednarek oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta: Sandra Celary, Wojtek Nadybał, Denis Dąbrowski, Wiktoria Rabsztyn, Amelia Mikołajczyk, Natalia Morawiec, Natalia Bomba, Aleksandra Żakowska i przewodniczący MRM Daniel Pliszka. Swój udział w promowaniu Dnia Flagi RP mieli również uczestnicy Piekarskiej Masy Rowerowej, którzy otrzymali biało-czerwone chorągiewki, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przed swoim budynkiem w Dąbrówce Wielkiej zamanifestowali swoje przywiązanie do barw narodowych. Dziękuję wszystkim wspierającym finansowo i organizacyjnie akcje oraz mieszkańcom Piekar Śląskich za pozytywny oddźwięk ale i merytorycznie krytyczne uwagi bowiem są one najlepszym potwierdzeniem, że takie przedsięwzięcie ma sens. Myślę, że przyczynią się one również do tego aby „Wywieś flagę w oknie” kontynuować jeszcze sprawniej w przyszłości.

Fotorelacje z akcji: