Wystawa "Brzozowice-Kamień na fotografii i w filmie dawniej i dziś" w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się 5.11.2010 roku w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej. Dopisała frekwencja a osoby, które odwiedziły wystawę miały możliwość zobaczenia ponad 400 archiwalnych zdjęć ze zbiorów mieszkańców Piekar Śląskich oraz zdjęcia współczesne mojego autorstwa przedstawiające Brzozowice-Kamień.

Pojawiały się dyskusje, wspomnienia jak i wzruszenia gdy ktoś odnajdywał siebie lub swoje budynki, ulice na zdjęciach.

Oczywiście wystawa ta jest tylko pewną zachętą do rozszerzenia tematu przez nas podjętego, bowiem prosimy każdego kto znajdzie w swoich domowych zbiorach zdjęcia archiwalne z tej dzielnicy Piekar Śląskich o informacje. Warto takie zdjęcia zarchiwizować w formie elektronicznej, tak jak zrobiliśmy to ze zdjęciami przekazanymi nam przez mieszkańców Piekar Śląskich na wystawę.

Dziękuję również w imieniu pozostałych organizatorów (Pana Edwarda Przybyłka, Marcina Strzeleckiego i Waldemara Tracza) WSZYSTKIM tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji wystawy. Szczególne podziękowania w tym miejscu dla Pań: Anny Musz, Agaty Peła, Agnieszki Jaguś-Obrębskiej i Ewy Ściebiorowskiej za wsparcie przy ekspozycji zdjęć.

Film zaprezentowany na wystawie:

Duże zainteresowanie wystawą zmobilizowało nas do dodatkowej prezentacji zebranych materiałów co miało miejsce w salce parafialnej Parafii Św. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu w weekend 13-14 listopada 2010 roku. Frekwencja dopisała i również tam wystawa i prezentacja filmu cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Wspomnienia i kulisy powstania wystawy o Brzozowicach-Kamieniu

http://twojatv.sti.net.pl/53.php

Plakat wydarzenia oraz fotorelacja: