Za nami kolejna patriotyczna akcja Wywieś Flagę w Oknie


5 maja 2020


Od dziesięciu już lat w ramach projektu UMWETU z grupą społeczników i wspólnie z radnymi Obywatelskiego Klubu Radnych oraz prezydent miasta Sławą Umińską-Duraj i zastępcą Krzysztofem Turzańskim, a także partnerami wydarzenia zachęcamy mieszkańców do radosnego obchodzenia świąt majowych i uczestnictwa w patriotycznej akcji Wywieś Flagę w Oknie. Nie inaczej było w tym roku w ramach jedenastej edycji tej patriotycznej akcji. Wszystko to w ramach obchodzonego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

Tym razem ze względu na trwające obostrzenia akcja odbyła się w odmiennej formie. Nie było rozdawania flag bezpośrednio na ulicy, ani układania "żywej flagi". Chorągiewki wspólnie z radną Natalią Ciupińską-Szoska i Danielem Pliszką dostarczaliśmy bezpośrednio do zainteresowanych osób. Cieszy, że wiele flag ozdobiło w tym roku domy.

Dodatkowo zachęciliśmy, zwłaszcza dzieci i młodzież do namalowania albo wyklejenia biało-czerwonej flagi, oraz zamieszczenia zdjęć z flagami na portalu społecznościowym. Pojawiło się więc wiele radosnych, patriotycznych zdjęć. Te najciekawsze postanowiliśmy nagrodzić upominkami.

Patronat nad wydarzeniem objęła Senator RP Halina Bieda oraz Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj. Mamy nadzieję, że taki uśmiech i radość, która wyzwala się podczas majowych świąt, a także wspaniała wspólnota mieszkańców będzie nam towarzyszyła każdego następnego dnia. Dziękuję Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

Przypomnę, że przez wszystkie dotychczasowe edycje akcji rozdaliśmy mieszkańcom blisko kilkadziesiąt tysięcy biało-czerwonych flag, wiatraczków balonów oraz ułożyliśmy kilkanaście "żywych flag" z uczniami, seniorami i wszystkimi, którzy każdego roku dołączają do projektu.