Zatrzymane nielegalne transporty odpadów nie będą kierowane do Dąbrówki Wielkiej!


13 czerwca 2020


We wrześniu ubiegłego roku pojawił się projekt aktualizacji “Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2018-2022”. Plan ten przewidywał stworzenie w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej przy ul. Rozalki parkingu dla zatrzymanych nielegalnie transportów odpadów z terenu całego województwa.

Przypomnę, że miejscowy plan zagospodarowania dla rejonu ul. Rozalki jednoznacznie zabrania takiej działalności. Ponadto naszym zdaniem teren ten absolutnie nie nadawał się do tego, ani z powodu braku zabezpieczeń, bliskości pół uprawnych, zabudowań. Miasto musiałoby ponosić koszty przygotowania tego terenu.

Zrobiliśmy wszystko, żeby się temu sprzeciwić. Była uchwała Rady Miasta (Uchwała Nr XIV/165/19 z dn. 09.10.2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Piekary Śląskie wobec aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022" w zakresie wskazania miejsca w Piekarach Śląskich przy ul.Rozalki 1, jako miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów) oraz stanowisko Prezydent Miasta wyrażające negatywne stanowisko.

Były listy z protestem i z setkami podpisów mieszkańców Piekar Śląskich i Siemianowic Śląskich, które przekazałem w październiku do Urzędu Marszałkowskiego. Cały czas staliśmy na stanowisku podpartym argumentami, że takie miejsce nie powinno powstać w Dąbrówce Wielkiej.

W lutym tego roku projekt ten miał być poddany pod głosowanie podczas sesji sejmiku woj. śląskiego. Poprzedziła go dyskusja podczas komisji środowiska i gospodarki odpadami sejmiku woj. śląskiego podczas której powtórzyliśmy nasze negatywne stanowisko. Ostatecznie podczas sesji sejmiku (10.02.2020) na której zjawili się radni m.in. radni OKR, Naszych Piekar, mieszkańcy uchwała została przez zarząd województwa wycofana. Sprawa więc została zawieszona.

Aż do teraz. o to bowiem Marszałek Województwa Śląskiego przekazał do urzędu miasta nowy projekt aktualizacji “Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2018-2022” przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1222/132/VI/2020 z dnia 03.06.2020 r. w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej tego projektu. Zgodnie z nim – wyznaczono nowe miejsce spełniające warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów w Sobuczynie w gminie Poczesna, a więc w północnej części województwa, co oznacza rezygnację z lokalizacji takiego parkingu w Piekarach Śląskich przy ul. Rozalki 1.

W tej sytuacji mamy nadzieję, że to już koniec batalii w której na szczęście nasze argumenty, nieprzejednana postawa przyniosły efekt w postaci zmiany tej decyzji. Dziękuję radnym wojewódzkim i zarządowi województwa za uwzględnienie naszych argumentów, a przede wszystkim mieszkańcom zarówno Piekar Śląskich jak i Siemianowic Śląskich za wsparcie. To się mogło udać tylko z Państwem.

Na koniec chciałbym jeszcze raz mocno podkreślić. Nie ma w jakimkolwiek miejscu w Piekarach Śląskich miejsca i przyzwolenia na zwożenie nielegalnych odpadów.

To dzięki determinacji władz miasta, mieszkańców na czele z Prezydent Sławą Umińską-Duraj zatrzymaliśmy ten proceder w Brzezinach Śląskich przy ul. Roździeńskiego oraz na ul. Konarskiego w Brzozowicach-Kamieniu.