Kopalniane Fotograficzne Kadry na Barbórkę


26 listopad 2020


Kopalnia KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary rozpoczęła oficjalnie wydobycie węgla w roku 1954 jako KWK Julian, a zakończyła 30 stycznia b.r. Na kilka dni przed wyjazdem na powierzchnię ziemi ostatniego wagonika węgla wspólnie z dyrekcją kopalni i Spółką Węglokoks Kraj oraz Urzędem Miasta Piekary Śląskie zorganizowałem pod koniec stycznia spotkanie fotografów na terenie kopalni, aby uchwycić na fotografiach dziedzictwo industrialne i historyczne Piekar Śląskich wpisującego się w dziedzictwo przemysłowe całego Śląska - szyby wydobywcze, place i pomieszczenia gospodarcze, składy węgla, sieć kolejową, cechownie, biura.

Z możliwości wykonania zdjęć tzw "Julki" skorzystało w styczniu kilkudziesięciu fotografów, zarówno profesjonalistów jak i pełnych amatorów. Efekty naszej pracy, bo również miałem sposobność wykonać serię zdjęć, można oglądać od 4 grudnia, czyli od Barbórki na wystawie "Kopalniane Fotograficzne Kadry", która będzie publicznie prezentowana w pylonach wystawienniczych na Placu Noblistów Śląskich u zbiegu ulic Bytomskiej i Karola Miarki w Piekarach Śląskich. Będzie to jednocześnie okazja, aby podziękować górnikom za ich ciężką pracę jak i przybliżyć działalność kopalni, która przez dziesiątki lat dawała pracę i była żywicielką wielu rodzin. Jeden z zestawów prezentowanych zdjęć będzie poświęcony innej piekarskiej kopalni "Andaluzja", która przez długie lata również funkcjonowała w mieście.

Patronat nad wystawą objęła Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj oraz Spółka Węglokoks Kraj do której w ostatnich latach należała kopalnia. Dziękuję tym fotografom, którzy udostępnili zdjęcia do wystawy, a Wszystkich zainteresowanych zapraszam do indywidualnego zwiedzania od 4 grudnia przez najbliższe tygodnie.

Audycja w radiu Piekary: