Wywiad na łamach "Przeglądu Piekarskiego" - podsumowanie półmetka kadencji Rady Miasta


09 kwiecień 2021


Podsumowanie półmetka kadencji Rady Miasta, zrealizowanych i planowanych inwestycji, współpracy z władzami miasta, a także podejmowanych przeze mnie jako radnego i całego Obywatelskiego Klubu Radnych inicjatyw. To wszystko ukazało się na łamach wydania "Przeglądu Piekarskiego" nr 182 z kwietnia 2021 w wywiadzie "Śląsk jest śliczny". Treść wywiadu:

PP: Mamy już prawie półmetek kadencji samorządu. Jaki to był czas dla Piekar Śląskich?

Ł.Ś.: Z perspektywy ponad 2 lat, był to czas kontynuacji rozwoju, który nakreśliliśmy w programie wyborczym. Miasto tak naprawdę zmieniamy razem z mieszkańcami. Oczywiście nie zawsze możemy wszystko zrealizować. Z budżetu miasta sfinansować musimy szereg działań, jak chociażby tych związanych z oświatą i edukacją, rodziną i pomocą społeczną, zdrowiem. To co roku największe pozycje wydatków. Zwracaliśmy na to uwagę w stanowisku Obywatelskiego Klubu Radnych, które przedstawiałem podczas grudniowej sesji budżetowej. Tak jak w naszych domach, tak i w mieście część inwestycji, remontów musi poczekać. Wciąż jednak, zgodnie z dewizą Komitetu Wyborczego Sławy Umińskiej-Duraj staramy się trzymać dobry kierunek dla Piekar Śląskich. Lista zrealizowanych inwestycji jest bardzo długa. Wymienię chociażby rozbudowę obiektów sportowych MOSiR z basenem, rewitalizację parku w Kamieniu, wykup byłych mieszkań zakładowych w Brzezinach Śląskich, termomodernizację Osiedla Wieczorka, liczne remonty szkół i przedszkoli. Przed nami kolejne ważne wyzwania, jak dalsze funkcjonowanie szpitala w mieście. Jako miasto zrobiliśmy co w naszej mocy. Wybudowaliśmy nowoczesny budynek i wyposażyliśmy. To wszystko praktycznie z środków budżetu miasta. Za tym jednak nie nadąża finansowanie z NFZ. Pandemia i wymagania jakie stawia służbie zdrowia dodatkowo utrudniły funkcjonowanie.

PP: Poprzedni rok chyba nie był zbyt łaskawy dla samorządów?

Ł.Ś.: Poprzedni rok, tak mocno naznaczony przez pandemię COVID-19 nie był łaskawy dla nikogo. Każdy z nas mniej lub bardziej odczuł jej skutki. Ktoś zachorował, mierzył się z kwarantanną, ktoś inny musiał ograniczyć swoją działalność gospodarczą. Wiele osób, zwłaszcza starszych, ograniczyło codzienną aktywność społeczną. Pandemia mocno wpłynęła również na finanse gmin. Nie odbyło się wiele imprez, wydarzeń, które co roku napędzały życie społeczne i kulturalne. W godzinie próby wielu piekarzan i grup potrafiło się jednak zjednoczyć, pomagać potrzebującym, a wiem ile dla nich to znaczyło. Doświadczyłem tego gdy z radnymi Obywatelskiego Klubu Radnych realizowaliśmy akcje Zakupy dla Seniora i osób na kwarantannie. Dawało nam to dużo satysfakcji, ale najważniejsze, że niosło realną pomoc.

PP: Zakupy dla Seniora to nie jedyna aktywność OKR?

Ł.Ś.: W ramach wypełniania mandatu radnego, obok udziału w sesjach, komisjach przygotowujemy projekty uchwał, stanowiska, prowadzimy dyżury radnych, spotkania z mieszkańcami. Wszyscy członkowie OKR udostępniają swoje numery telefonów, adresy mailowe. Są też inicjatywy społeczne. "Wywieś flagę w oknie", gdzie od dekady już zachęcamy do radosnego obchodzenia świąt narodowych; wielobój sprawnościowy dla dzieci promujący aktywność ruchową; Test Wiedzy Obywatelskiej dla uczniów, chociaż obecnie z powodu zdalnej nauki w szkołach zawieszony. Wspomniane zakupy dla seniora; akcja #KupujLokalnie, którą prowadzimy z Prezydent Sławą Umińską-Duraj, gdzie zachęcamy tym samym do wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Z radną Heleną Warczok zainicjowaliśmy akcję #KulturalnePiekary, którą w ciekawy sposób rozwinęły piekarskie placówki kulturalne. Jest też oczywiście coroczne rozliczanie deklaracji PIT, które nieprzerwanie prowadzi radny Maciej Czempiel. Przy tej okazji zachęcamy do zostawiania 1 % podatku w Piekarach. Pod koniec roku zainicjowaliśmy konsultacje społeczne w sprawie godzin handlu i sprzedaży alkoholu w mieście. Jeżeli chodzi o moją bezpośrednią aktywność to tylko w zeszłym roku złożyłem kilkanaście wniosków i interpelacji od spraw poprawy infrastruktury drogowej, placówek oświatowych, sportowych po kwestie bezpieczeństwa. Przewodniczę komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a także Rady Programowej Ośrodka Kultury "Andaluzja". Bardzo mnie cieszy, że mogłem mieć swój udział w organizacji największych zawodów sportowych w mieście w poprzednim roku, jakim były Mistrzostwa Polski Masters w Podnoszeniu Ciężarów, których inicjatorem był Artur Borecki z GKS "Andaluzja". Dużo zaangażowania, ale z udanym finałem, miała realizacja projektu "Kopalniane Fotograficzne Kadry" i to od wykonania z pozostałymi fotografami zdjęć, po samą wystawę.

PP: Jak wygląda współpraca z prezydent miasta i przewodniczącym rady miasta?

Ł.Ś.: Dla mnie osobiście, ale i całego Obywatelskiego Klubu Radnych, ta współpraca jest naturalna i oczywista, bo przecież jako grupa radnych i prezydent Sława Umińska-Duraj, i przewodniczący Tomasz Wesołowski, wywodzimy się z jednego komitetu wyborczego. Merytoryczna współpraca jest także z zastępcami prezydent Krzysztofem Turzańskim, Pawłem Słotą, urzędnikami, przedstawicielami instytucji miejskich. Bez ich codziennego zaangażowania i pracy w realizację tego co jako radni uchwalamy, trudniej byłoby o rozwój Piekar Śląskich.

PP: Plany na bieżący już 2021 rok?

Ł.Ś.: Przygotowujemy zabawę rysunkową dla dzieci, która pozwoli im lepiej poznać miasto. Z Ośrodkiem Kultury "Andaluzja" opracowuję zapowiadaną już wystawę fotograficzną o Brzozowicach-Kamieniu. W skali miasta to inwestycje takie jak: dalsza budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, nowe łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 3, dalsza termomodernizacja budynków zasobu gminnego, projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym m.in. rewitalizacja Parku w Brzezinach Śl., sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym na Os. Wieczorka, tężnia solankowa w Brzozowicach. Przy tym wszystkim życzmy sobie, aby w najbliższych latach samorząd lokalny, w tym piekarski, mógł liczyć na wsparcie władz centralnych, bo sprawny i dofinansowany może być siłą napędową całego kraju.