Wywieś flagę w oknie - 2021


01 maj 2021


Podsumowanie półmetka kadencji Rady Miasta, zrealizowanych i planowanych inwestycji, współpracy z władzami miasta, a także podejmowanych przeze mnie jako radnego i całego W roku 2010 przedstawiłem pomysł akcji rozdawania flag mieszkańcom i zachęcania do ich wywieszania. Krzysztof Turzański dorzucił spontanicznie ułożenie "żywej flagi" z uczniami, która wtedy po raz pierwszy powstała z udziałem uczniów ówczesnego Miejskiego Gimnazjum nr 3. To były początki akcji "Wywieś flagę w Oknie", którą nieprzerwanie kontynuujemy do dziś. Chcemy w ten sposób radośnie obchodzić święta majowe i propagować postawy patriotyczne. Wspólnie z radnymi, prezydent miasta Sławą Umińską-Duraj i jej zastępcami, społecznikami, młodzieżą, seniorami, a także parlamentarzystami bo dołączyły do akcji w tym roku również senator Dorota Tobiszowska i Halina Bieda i objęły honorowy patronat nad wydarzeniem. Wszystko to z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i przypadającego 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym razem zachęcamy również rodziców, żeby wspólnie z dziećmi namalowali albo wykleili flagi, a wszystkich do zrobienia sobie zdjęcia z flagą Polski i umieszczenia na portalu facebook lub na instagramie oraz oznaczeniu

#AkcjaWywiesFlage w terminie do 4 maja.

Mogą to być wspólne rodzinne zdjęcia z biało-czerwoną flagą.

Autorom najciekawszych zdjęć przekażemy upominki.

Ze względu na trwające obostrzenia nie spotkamy się z mieszkańcami, jak w poprzednich latach, na ulicach miasta aby rozdawać flagi i biało-czerwone wiatraczki, czy układać z uczniami i seniorami kolejną "żywą" flagę.

W tym roku biało-czerwone chorągiewki przekażemy piekarskim przedszkolakom. Warto budować postawy patriotyczne i miłość do ojczyzny i barw narodowych zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców.

Otrzymają je również osoby, które się z nami skontaktują telefonicznie (Łukasz Ściebiorowski 503-722-741, Natalia Ciupińska-Szoska 512-317-633, Daniel Pliszka 606-507-855). Organizatorem wydarzenia w ramach projektu UMWETU jest Obywatelski Klub Radnych we współpracy z Urzędem Miasta Piekary Śląskie i partnerami wydarzenia w tym Radiem Piekary, Ośrodkiem Kultury "Andaluzja", "Przeglądem Piekarskim", Młodzieżową Radą Miasta i firmą Awangarda Aleksander Kępski.