Odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ŚZPC


8 sierpnia 2021


W piątek, 6 sierpnia 2021 r. w Tarnowskich Górach obradował Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, który skupia obecnie 8 klubów z naszego województwa.

Podczas spotkania podsumowaliśmy minioną 5-letnią kadencję. Udzieliliśmy absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybraliśmy także władze na następną kadencję 2021-2024.

Prezesem został ponownie jednogłośnie Jerzy Michura, obecnie wiceprezydent europejskiej konfederacji podnoszenia ciężarów EUWC. Wiceprezesami zostali: ds. organizacyjno-finansowych - Robert Zieliński, ds. sportowo-szkoleniowych – Jacek Mazur, sekretarzem Śl.Z.P.C. został wybrany Piotr Kłosowicz, a członkami: Andrzej Skowronek, Artur Borecki, Damian Gołaś, Boguslaw Mokranowski, Tadeusz Psiuk.

Szefem nowo wybranej Komisji Rewizyjnej został Edward Damowski, a członkiem Piotr Borosz. Mojej osobie przypadła funkcja sekretarza Komisji Rewizyjnej. Dziękuję w tym miejscu za zaufanie jakim obdarzyli mnie delegaci Walnego Zebrania.

Przeprowadzono ponadto wybory na Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Zostali nimi: Jacek Mazur, Bogusław Mokranowski, Artur Borecki.

Chętne instytucje i podmioty zapraszamy do współpracy sponsorskiej, wspierającej podnoszenie ciężarów.

Wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił ze sztangą na siłownie podnoszenia ciężarów m.in. w Katowicach, Piekarach Śląskich, Częstochowie, Żywcu, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach, Łaziskach Górnych, Raciborzu.

Na zdjęciu nowy 8-osobowy Zarząd i 3-osobowa Komisja Rewizyjna Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.