Szanowni Państwo, mieszkańcy Piekar Śląskich

Dziękuję za okazane zaufanie i wszelką życzliwość w trakcie wyborów do Rady Miasta. Dziękuję również wszystkim, którzy byli z nami w trakcie kampanii wyborczej, kandydatom z list Krzysztofa Turzańskiego za podjęty trud i merytoryczną kampanię wyborczą a także kandydatom z pozostałych list wyborczych. Mam nadzieję, że najbliższe cztery lata będą czasem owocnej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Uzyskany wynik - 372 głosy - pozwolił mi objąć funkcję Radnego Miasta Piekary Śląskie.

Zachęcam w najbliższym czasie do przekazywania uwag, sugestii a także pomysłów na funkcjonowanie naszego miasta. Pamiętajmy, że samorząd to wszyscy mieszkańcy Piekar Śląskich.

Łukasz Ściebiorowski

Ostateczne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą:

Wybory Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 • Korfanty Stanisław - 10 908 - 54,19%

 • Lisińska-Kotowicz Monika - 1 978 - 9,83%

 • Turzański Krzysztof - 7 243 - 35,98%

Funkcję Radnego objęli:

 • z KWW Krzysztofa Turzańskiego:

  Krzysztof Turzański, Sława Umińska, Tomasz Wesołowski, Helena Warczok, Grzegorz Gowarzewski, Łukasz Ściebiorowski, Stanisław Plajzner, Tomasz Flodrowski, Krystian Duda

 • z KWW Stanisława Korfantego:

  Marek Boroń, Gabriela Cichy, Tomasz Cisek, Stanisław Korfanty (zwolnił miejsce w Radzie Miasta, po objęciu funkcji funkcji prezydenta miasta, Grzegorzowi Adamczykowi), Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza, Leszek Podzimski, Zenon Przywara (zwolnił miejsce, po objęciu funkcji wiceprezydenta miasta, Jackowi Kierokowi), Krzysztof Seweryn, Marek Szewczyk, Tadeusz Wieczorek, Czesław Wymysło.

 • Z KW PiS:

  Dariusz Iskanin, Monika Lisińska-Kotowicz

W Radzie Miasta uczestniczę w pracach:

 1. stałej Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 2. stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 3. doraźna Komisja Stypendialna - rok 2011, 2012, 2013 i 2014

Aktywnie działam na terenie naszego miasta, a decyzja o kandydowaniu do Rady Miasta była naturalną konsekwencją mojego zaangażowania, wykształcenia i zainteresowań oraz rozmów z mieszkańcami. Czuję się lokalnym patriotą, więc chciałbym zrobić coś więcej i realizować pomysły, które mogą przysłużyć się rozwojowi miasta.

Moim zdaniem radni powinni być bliżej mieszkańców, żeby umożliwić im większy wpływ na podejmowane decyzje, oraz reagować na wszelkie uwagi mieszkańców odnośnie funkcjonowania miasta. Zamierzenia te będę realizował poprzez dyżury radnych; rozpowszechnienie wśród mieszkańców numeru telefonu oraz rozmów w trakcie pozostałych spotkań.

Sprawy i zagadnienia najistotniejsze dla mnie w trakcie pełnienia funkcji radnego:

 1. rewitalizacja parku w Kamieniu i w Brzezinach Śląskich

 2. odśnieżanie dróg w okresie zimowym

 3. zagospodarowanie na cele sportowe boiska żwirowego na Osiedlu Powstańców Śl. przy pawilonie handlowym

 4. remonty dróg osiedlowych należących dziś i w przeszłości do SRK

 5. wspieranie organizacyjne klubów sportowych

 6. wspieranie młodzieży w akcjach społecznych takich jak „Niebieski Bajtel”

 7. budowa drogi, łącznika ul. Skłodowskiej z ul. Sadowskiego

 8. poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i łącznikach dróg poprzez zainstalowanie luster

 9. współpraca organizacji społecznych z radnymi oraz prezydentem miasta

 10. utworzenie nocnej linii autobusowej

 11. przygotowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych i usunięcia azbestu.

 12. wszelkie inne sprawy, zgłaszane przez mieszkańców

Sprawozdania z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie:

Wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach i w okresie międzysesyjnym do Prezydenta Miasta jak i pozostałych instytucji w kadencji 2010-2014: