Szanowni Państwo, mieszkańcy Piekar Śląskich

W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę, 16 listopada 2014 roku ubiegałem się ponownie o wybór do Rady Miasta Piekary Śląskie z okręgu 3 (Brzozowice-Kamień, Osiedle Powstańców Śląskich, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka) z listy wyborczej nr 25 Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj.

Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami w trakcie kampanii wyborczej, kandydatom z list KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj za podjęty trud i merytoryczną kampanię wyborczą a także kandydatom z pozostałych list wyborczych.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za okazane zaufanie i wszelką życzliwość. Uzyskany wynik - 683 głosy - pozwolił mi objąć ponownie funkcję Radnego Miasta Piekary Śląskie. Jest to dla mnie dużym zaszczytem ale i zobowiązaniem wobec Państwa. 


Wyrażam również wdzięczność za poparcie i wybór na funkcję Prezydenta Miasta Sławy Umińskiej-Duraj.

Zachęcam do przekazywania, tak jak w poprzedniej kadencji, uwag, sugestii a także pomysłów na funkcjonowanie naszego miasta. Twórzmy wszyscy piekarski samorząd.

Mam nadzieję, że kadencja 2014-2018 będzie czasem owocnej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Łukasz Ściebiorowski

Ostateczne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą:

Wybory Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

I Tura
 • Piotr Buchwald (KW Prawo i Sprawiedliwość) 3 467 głosów, 16,71 %

 • Stanisław Korfanty (KWW Stanisława Korfantego) 6854, 33,04 %

 • Sława Umińska-Duraj (KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj) 9948, 47,96 %

 • Marianna Zięba (KWW SLD Lewica Razem) 475, 2,29 %

II Tura
 • Sława Umińska-Duraj: 12672, 65,30 %

 • Stanisław Korfanty: 6734, 34,70%

Funkcję Radnego objęli:

 • z KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińśkiej-Duraj (Obywatelski Klub Radnych):

  Natalia Ciupińska (po nie przyjęciu mandatu przez Sławę Umińską-Duraj, która objeła funkcję prezydenta miasta), Maciek Czempiel, Tomasz Flodrowski, Grzegorz Gowarzewski (po zrzeczeniu się mandatu przez Krzysztofa Turzańskiego, który objał funkcję wiceprezydenta miasta), Stanisław Plajzner, Łukasz Ściebiorowski, Helena Warczok, Andrzej Wymysło.

 • z KWW Stanisława Korfantego (Klub radnych Nasze Piekary):


  Marek Boroń, Gabriela Cichy, Tomasz Cisek, Stanisław Korfanty (zwolnił miejsce w Radzie Miasta, po objęciu funkcji funkcji prezydenta miasta, Grzegorzowi Adamczykowi), Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza, Leszek Podzimski, Zenon Przywara (zwolnił miejsce, po objęciu funkcji wiceprezydenta miasta, Jackowi Kierokowi), Krzysztof Seweryn, Marek Szewczyk, Tadeusz Wieczorek, Czesław Wymysło.

 • z KW PiS (Klub radnych PiS):

  Piotr Buchwald, Małgorzata Gruszczyk, Dariusz Iskanin, Stanisław Krauza, Piotr Papaja, Krzysztof Seweryn, Grzegorz Zorychta.

W Radzie Miasta uczestniczę w pracach:

 1. Stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji

 2. Stałej Komisji Społecznej - Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 3. Stałej Komisji Rewizyjnej


 4. Koordynator d/s współpracy z Młodzieżową Radą Miasta

Rzetelność i zaangażowanie to cechy jakimi kieruję się w mojej działalności społecznej, zawodowej jak i pełniąc funkcję radnego rady miasta. Kandydowałem ponownie nie dla własnych interesów ale dla realizacji oczekiwań mieszkańców i aby wspierać swoim doświadczeniem i wiedzą rozwój Piekar Śląskich.

Tak jak dotychczas udostępniam Państwu mój telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

Sprawy i zagadnienia najistotniejsze dla mnie w trakcie pełnienia funkcji radnego:

 1. remonty dróg i chodników

 2. wparcie klubów i stowarzyszeń sportowych i kulturalnych (odpowiednie środki finansowe i zaplecze marketingowe, sponsorzy, remonty obiektów sportowych) 


 3. wspieranie młodzieży w akcjach społecznych takich jak np. „Niebieski Bajtel” 
 
 4. rozwój komunikacji miejskiej (synchronizacja rozkładów jazdy, komunikacja nocna) 

 5. rewitalizacja przestrzeni miejskiej w dzielnicach w tym usuwanie azbestu 


 6. zagospodarowanie wybranych terenów na cele sportowe i rekreacyjne (w tym poprawa estetyki parków i skwerów miejskich, budowa placów zabaw np. na terenach przedszkoli miejskich, parków) 
  7. probl

emy odpadów zwożonych do naszego miasta (powstrzymanie procederu nielegalnych odpadów) 


 8. bezpieczeństwo i opieka społeczna (rozwój monitoringu, patrole straży miejskiej i policji, dostęp do służby zdrowia) 


 9. promocja miasta na zewnątrz, zwiększenie roli miasta w otoczeniu pozostałych gmin aglomeracji

 10. upowszechnianie tradycji kulturowej i dziedzictwa Piekar Śląskich

 11. pozostałe bieżące sprawy mieszkańców

Sprawozdania z działalności w Radzie Miasta Piekary Śląskie:

Wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach i w okresie międzysesyjnym do Prezydenta Miasta jak i pozostałych instytucji w kadencji 2014-2018: