Szanowni Państwo, mieszkańcy Piekar Śląskich

W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę, 21 października 2018 roku ubiegałem się po raz czwarty o wybór do Rady Miasta Piekary Śląskie z okręgu 3 (Brzozowice-Kamień, Osiedle Powstańców Śląskich, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka) z listy wyborczej nr 20 Komitetu Wyborczego Wyborców Sławy Umińskiej-Duraj.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za wszelką życzliwość i okazane zaufanie mojej osobie i pozostałym kandydatom z listy KWW Sławy Umińskiej-Duraj, które pozwoliło mi po raz trzeci objąć mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie z poparciem 1221 głosów, co było drugim wynikiem w mieście.

Wyrażam również wdzięczność za poparcie i ponowny wybór na funkcję Prezydenta Miasta Sławy Umińskiej-Duraj.

Zachęcam do przekazywania, tak jak w poprzednich kadencjach, uwag, sugestii a także pomysłów na funkcjonowanie naszego miasta zgodnie z naszym hasłem wyborczym RAZEM ZMIENIAMY PIEKARY ŚLĄSKIE

Łukasz Ściebiorowski

Ostateczne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą:

Wybory Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 • Tomasz Cisek (KWW Śląska Partia Regionalna) 537 głosów, 2,38 %

 • Jerzy Polaczek (KW Prawo i Sprawiedliwość) 4903 głosów, 21,69 %

 • Zenon Przywara (KWW Nasze Piekary) 2144, 9,49 %

 • Sława Umińska-Duraj (KWW Sławy Umińskiej-Duraj) 15018, 66,45 %

Funkcję Radnego objęli:

 • z KWW Sławy Umińśkiej-Duraj (Obywatelski Klub Radnych):

  Bożena Boczek (objęła mandat za Sławę Umińską-Duraj, która objęła funkcję prezydenta miasta), Natalia Ciupińska-Szoska, Maciej Czempiel, Marcin Felderhoff, Klaudia Franiel (objęła mandat za Krzysztofa Turzańskiego, który objął ponownie funkcje zastępcy prezydenta miasta), Mariusz Kempys, Stanisław Plajzner, Daniel Pliszka, Bartosz Szołtysik, Łukasz Ściebiorowski, Helena Warczok, Tomasz Wesołowski, Tadeusz Wieczorek, Andrzej Wymysło

 • z KWW Nasze Piekary - Współpraca i Rozwój (Klub Radnych Nasze Piekary):


  Stanisław Korfanty, Jerzy Krauza, Zenon Przywara, Czesław Wymysło

 • z KW PiS (Klub radnych PiS):

  Piotr Buchwald, Małgorzata Gruszczyk, Piotr Papaja, Agnieszka Skotarek, Mateusz Targoś

W Radzie Miasta uczestniczę w pracach:

 1. Stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji

 2. Stałej Komisji Społecznej

 3. Stałej Komisji Rewizyjnej


 4. Koordynator d/s współpracy z Młodzieżową Radą Miasta

Strona internetowa Obywatelskiego Klubu Radnych:

www.krzysztofturzanski.pl/radni


DYŻURY RADNYCH OBYWATELSKIEGO KLUBU RADNYCH

w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej (Os. Powstańców Śl.) ul. Skłodowskiej 83

Okręg 3 | Klaudia Franiel | Łukasz Ściebiorowski

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca*
*za wyjątkiem sierpnia

(godz. 17-18, 7.01, 4.02, 4.03, 1.04, 6.05, 3.06, 1.07, 2.09, 7.10, 4.11, 4.12.2019 r.)

oraz po uprzednim umówieniu się telefonicznym 503-722-741 w pozostałych dzielnicach


Wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie z działalności samorządowej, społecznej oraz zawodowe reprezentuję zgodnie z bliską mi ideą rzetelnie i z zaangażowaniem mieszkańców na forum piekarskiego samorządu. Każda kadencja rady miasta to czas nowych wyzwań i zadań dla miasta Piekary Śląskie. Dlatego tak ważne jest aby kontynuować rozpoczęte zadania i stawiać sobie kolejne cele.

Priorytety dla okręgu na kolejne lata:

 1. Budowa krytego basenu,

 2. Dokończenie odnowy Parku Wyspiańskiego, który nie tylko odzyska dawny blask, ale i rozszerzy swoją ofertę rekreacyjną dla mieszkańców miasta,

 3. Nie mniej ważne jest sfinalizowanie wykupu mieszkań zakładowych Ganta/Arrady/Zarządcy Ano. Po czterech latach starań i powołaniu spółki Nieruchomości- Brzeziny oraz zabezpieczeniu na ten cel ponad 30 mln zł mamy szansę wkrótce uporządkować temat byłych mieszkań zakładowych,

 4. Czas rozpocząć rewitalizację kolejnych obiektów sportowych - Andaluzji i Orkanu,

 5. Wsparcie remontów obiektów zabytkowych w tym sakralnych,

Priorytety dla miasta na kadencję 2018-2023:

 1. dokończenie remontu Szpitala Miejskiego i otwarcie oddziału dziecięcego,

 2. ścieżki rowerowe i stacje wypożyczania rowerów,

 3. dokończenie rewitalizacji Osiedla Wieczorka i wykup zasobów mieszkaniowych Arrady a co za tym idzie poprawa warunków mieszkaniowych w dzielnicy Brzeziny Śląskie,

 4. budowa basenu krytego wraz z halą sportową,

 5. poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego (m.in. na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej-Curie i Brzechwy)

 6. dalszy rozwój bazy sportowej w tym remont obiektu MOSiR "Andaluzja", kulturalnej i edukacyjnej,

 7. remont i rozwój infrastruktury drogowej

 8. poprawiającej bezpieczeństwo,

 9. sprawna komunikacja miejska,

 10. wsparcie finansowe i merytoryczne dla działalności stowarzyszeń sportowych,

 11. dalszy rozwój stref rekreacyjnych i placów zabaw,

 12. aktywna rola Straży Miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w mieście,

 13. współpraca i wsparcie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawicielami piekarskiej kultury.

Wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach i w okresie międzysesyjnym do Prezydenta Miasta jak i pozostałych instytucji w kadencji 2018-2023: