Z pasji historycznych jak i potrzeby poznawania przeszłości a także utrwalania na zdjęciach miejsc i widoków miasta zrodziła się ze wspólnej mojej i Krzysztofa Turzańskiego oraz Sławy Umińskiej-Duraj inicjatywy seria widokówek zatytułowanych "Tu... w Piekarach wczoraj i dziś", które w większości trafiły do mieszkańców miasta.

Na kilkunastu różnych widokówkach umieściliśmy zdjęcia, które w ciekawy sposób pokazują Piekary Śląskie wczoraj i dziś. Zastosowaliśmy nałożenie na siebie zdjęć współczesnych jak i tych pochodzących z archiwum głównie tygodnika "Gwarek". W ten sposób powstał efekt przenikania przez siebie różnych okresów historii naszego miasta.

Zdjęcia z przeszłości to efekt przeszukiwania przeze mnie i ś.p. Edwarda Przybyłka w roku 2010 archiwum fotograficznego tygodnika "Gwarek", któremu jeszcze raz dziękuję za udostępnienie zbiorów. Część tych zdjęć można było już zobaczyć na wystawie "Brzozowice-Kamień dawniej i dziś" w roku 2010, którą współorganizowałem ze wspomnianym Edwardem Przybyłkiem, Marcinem Strzeleckim i Waldemarem Traczem.

Zdjęcia współczesne (chociaż tak naprawdę po chwili będące już historią) to natomiast wynik prawie rocznej pracy z aparatem w różnych zakątkach miasta i to głównie w okresie jesiennym jak i wiosennym, kiedy to drzewa nie były już czy jeszcze tak zazielenione co pozwoliło odsłonić i pokazać odpowiednio budynki i ulice.

Z pewnością temat widokówek nie jest zamknięty bo czeka na takie historyczno-fotograficzne zestawienie jeszcze wiele interesujących i charakterystycznych miejsc Piekar Śląskich i okolic.

Zapraszam do galerii "Tu... w Piekarach wczoraj i dziś"